Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2013, br. 65, str. 373-386
jezik rada: srpski
vrsta rada: komentar sudske prakse
Odnos Ustavnog suda i redovnih sudova - komentar odluke Ustavnog suda Srbije
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresa: maja@prafak.ni.ac.rs

Projekat

Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Sažetak

U radu je analizirana odluka Ustavnog suda Srbije, kojom je utvrđeno da odredba Zakona o Ustavnom sudu, kojim su od poništavanja u postupku po ustavnoj žalbi izuzete sudske odluke, nije u saglasnosti sa Ustavom. Nakon objavljivanja odluke u Službenom glasniku Republike Srbije, Ustavnom sudu 'vraćena' su ovlašćenja koja je imao prema sudskim odlukama, u postupku po ustavnoj žalbi, počev od 2007. godine. Time je ponovo otvoreno pitanje odnosa ustavnog suda i redovnih sudova, odnosno da li se takvim postupanjem Ustavni sud Srbije dovodi u poziciju super-apelacionog suda. Ovo pitanje predstavlja centralno mesto u radu i sagledano je iz perspektive Ustavnog suda Srbije,uz navođenje relevantnih teorijskih stavova.

Ključne reči

Reference

*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2011) Zakon o Ustavnom sudu Srbije. Službeni glasnik RS, br. 99
*** (2012) Odluka Ustavnog suda Srbije 1Uz -97/2012. Službeni glasnik RS, br. 18
*** (2012) Odluka Ustavnog suda Srbije, Už 1033/2012. Službeni glasnik RS, br. 116 (2012]
*** (2012) Rešenje Ustavnog suda Srbije Už 1939. www.ustavni.sud.rs
*** (2011) European Commission for Democracy through Law, Opinion on draft Amendments and addition to the law on the Constitutional Court of Serbia. http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)050cor-e
Cvetković-Đorđević, V. (2011) Preispitivanje sudske odluke od Ustavnog suda Srbije. u: Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, 217-224
Dannemann, G. (1994) Constitutional complaints: The european perspective. International and Comparative Law Quarterly, 43(1): 142-153
Harutyunyuan, G., Mavčič, A. (1999) Constitutional review and its development in the modern world: A comparative constitutional analysis. Yerevan - Ljubljana
Lech, G. (2007) Constitutional courts versus supreme courts. International Journal of Constitutional Law, 5(1)
Marković, R. (2007) Ustavni sud u Ustavu Republike Srbije od 2006. godine. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 55, br. 2, str. 19-46
Nenadić, B. (2010) Ustavno sudstvo na proveri. u: Ustavno sudstvo u teoriji i praksi, Beograd: Fondacija Konrad Adenauer, 51-68
Pejić, I. (2009) Ustavne garancije ljudskih prava u Srbiji. Pravna riječ, 6(18): 129-141
Simović, D. (2012) Ustavna žalba - teorijsko-pravni okvir. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 1, str. 203-223
Stojanović, D., Vučić, O. (2009) Domašaj ustavnosudskog ispitivanja odluka redovnih sudova u postupku odlučivanja o ustavnim žalbama građana. Pravni život, 534(14): 879-895
Stojanović, D.M. (2011) Stanje i problemi u ostvarivanju naknadne ustavne kontrole prava. u: Milan Petrović [ur.] Ustav Republike Srbije:pet godina posle: (2006-2011), Niš: Pravni fakultet, 1-19
Trifunović, P. (2009) Sudska odluka i ustavna žalba. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, (3): 165-179