Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, br. 68, str. 129-142
Značaj socijalnog dijaloga u procesu usklađivanja domaćeg prava sa pravom Evropske unije
Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresazemirjanic@gmail.com
Sažetak
U radu je analiziran značaj socijalnog dijaloga kao načina usklađivanja domaćeg (radnog) prava zemlje sa pravom Evropske unije, kao zahtjeva koji EU postavlja zemljama u procesu evropske integracije i kao dijalog između socijalnih partnera koji učestvuju u postizanju socijalnog konsenzusa.
Reference
Cazes, S., Nesporova, N. (2007) Fleksigurnost - relevantan pristup za srednju i istočnu Evropu. Zagreb: TIM pres
Kulić, Ž. (2007) Industrijski odnosi. Beograd: Megatrend Univerzitet
Lubarda, B.A. (2004) Evropsko radno pravo. Podgorica: CID
Mirjanić, Ž., Čošabić, J. (2012) Influence of European trade union confederation to development of trade unions in a transition country. Journal of SEER
Mirjanić, Ž. (2009) Razvoj zakonskog uređivanja radnih odnosa u Bosni i Hercegovini i posebno u Republici Srpskoj. Tendence v razvoju delovnega prava. Maribor: Pravni fakultet
Mirjanić, Ž. (2013) Socijalni dijalog i kriza. Beograd: Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje
Mirjanić, Ž. (2013) Pretpostavke za socijalni dijalog. Pravna riječ, Banja Luka, br. 35
Mirjanić, Ž. (2012) Social partnership challengby crisis: Capitalism in transition. u: The 3rd International Scientific Conference, Belgrade
Mirjanić, Ž. (2013) Socijalni dijalog - izazovi u toku krize. Radno i socijalno pravo, br. 2
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1468129M
objavljen u SCIndeksu: 29.07.2015.

Povezani članci