Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 1  
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2016, vol. 55, br. 74, str. 35-51
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 27/05/2017
doi: 10.5937/zrpfni1674035S
Creative Commons License 4.0
Ustavnosudsko ispitivanje sudskih odluka
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresa: stojand@prafak.ni.ac.rs

Sažetak

Sve do ekspanzije ustavnosudskog odlučivanja o ustavnim žalbama na odluke sudske vlasti, nije bilo previše spornih pitanja u odnosima ustavnog i redovnog pravosuđa. Kompetencije ustavnog suda u normativnoj kontroli, posebno njeno sprovođenje na zahtev sudova (incidentna kontrola), kao i rešavanje sukoba nadležnosti u kojima je jedan od učesnika kompetencionog spora sudska vlast, pre su bile u funkciji održanja ustavne podele vlasti, nego što su potencijalno ugrožavale nezavisnost sudske vlasti. Vezanost sudova za odluke ustavnog suda proizlazila je iz njihovog inter omnes dejstva. Kontroverznost ustavnosudske funkcije imala je svoj načelni povod u odnosima ustavnog suda i zakonodavne vlasti. Vremenom je većina spornih pitanja u ovom odnosu razrešena bilo samim ustavom bilo judikaturom ustavnog sudovanja. Premeštanjem težišta u delovanju ustavnog sudstva preokupiranog rešavanjem ustavnih žalbi, sve više izbija u prvi plan i pokazuje se prilično spornim odnosustavnog suda i redovne sudske vlasti. Pravna moć ustavnog pravosuđa prema odlukama sudske vlasti, presudama ili rešenjima, prihvata se dosta oprezno, uz značajne rezerve, ukoliko je uopšte priznata.

Ključne reči

ustavni sudovi; sudovi; sudske odluke; specifično ustavno pravo; neposredna ustavna zaštita

Reference

*** Nomos Verlagsgesellschaft. 1. Aufl
Bleckman, A. (1979) Allgemeine Grundrechtslehren. Berlin
Nenadić, B. (2014) Osvrt na kontrolu ustavnosti sudske vlasti. u: Položaj i perspektiva ustavnog sudstva, Beograd
Nenadić, B. (2014) Opšti osvrt na kontrolu ustavnosti sudske vlasti. u: Položaj i perspektiva ustavnog sudstva - Zbornik radova, Beograd
Pestalozza, Ch. (1991) Verfassungsprozessrecht. München
Steinwedel, U. (1976) Spezifisches Verfassungsrecht und einfaches Recht: Der Prüfungsumfang der BVerfG bei Verfassungsbeschwerde gegen Gerichtsentscheidungen
Stojanović, D. (2013) Ustavno pravo. Niš
Stojanović, D.D. (1989) Osnovna prava čoveka - ljudska prava i slobode u ustavima evropskih država. Niš: Pravni fakultet - Institut za pravna i društvena istraživanja