Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 58, br. 84, str. 151-169
Politika zaštite konkurencije u Srbiji - dometi i ograničenja
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresaljubica@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Ključne reči: pravo i politika zaštite konkurencije; komisija za zaštitu konkurencije; tržišna efikasnost; javni interes
Sažetak
Konkurencija podstiče učesnike na tržištu da budu efikasniji, čime se povećava stopa privrednog rasta i životni standard. Svako narušavanje konkurencije smanjuje ekonomsku efikasnost i društveno blagostanje. Potreba za zaštitom konkurencije nameće pitanje efikasnosti politike zaštite konkurencije. Propisi kojima se štiti konkurencija (pravo konkurencije) jesu osnova ove zaštite, ali efikasnost zaštite konkurencije zavisi i od drugih aktivnosti države na planu zaštite konkurencije (politika zaštite konkurencije). Svojom politikom država može štititi ali i narušiti konkurenciju (recimo, politikom državne pomoći). U cilju primene prava konkurencije, države formiraju različita tela (kod nas: Komisija za zaštitu konkurencije, Komisija za kontrolu državne pomoći). Rad ovih tela u velikoj meri determiniše slobodu konkurencije u jednoj zemlji, ali isto tako i efikasnost pravosuđa. Kako su ekonomska efikasnost i društveno blagostanje u direktnoj povezanosti sa slobodom tržišne konkurencije, pokušaćemo da u ovoj oblasti pronađemo neke razloge tržišne neefikasnosti u Srbiji. Pored analize prava i politike zaštite konkurencije u Srbiji, posebna pažnja u ovom radu biće usmerena na implementiranje aktuelne regulative, kao i na rad Komisije za zaštitu konkurencije, kao ključne institucije u ovoj oblasti kod nas. Kakav je pravni položaj ove Komisije, i da li je ona uistinu nezavisno telo koje sprovodi nadzor nad poštovanjem pravila konkurencije na domaćem tržištu, neka su od pitanja u ovom radu. Poseban deo biće posvećen efektima domaće državne politike u oblasti zaštite konkurencije, kao i mogućnostima zaštite javnog interesa ugroženog ograničavanjem konkurencije.
Reference
*** (2006) Ustav republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2011-2017) Zakon o javnoj svojini / Law on public property. Službeni glasnik RS / Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017
*** (2014) Zakon o pravobranilaštvu. Službeni glasnik RS, Br. 55
*** (2008-2016) Zakon o javnom tužilaštvu. Službeni glasnik RS, Br. 116 (2008), 104 (2009), 101 (2010), 78 (2011) -dr.zakon, 101 (2011), 38 (2012) -odluka US, 121 (2012), 101 (2013), 111 (2014) -odluka US, 117 (2014), 106 (2015) i 63 (2016) -odluka US
*** (2014-2015) Zakon o prometu nepokretnosti. Službeni glasnik RS, Br. 93 (2014), 121 (2014), 6 (2015)
*** (2009) Zakon o upravnim sporovima. Službeni glasnik RS, Br. 111
*** (2004-2010) Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10
*** (2009/2013) Zakon o zaštiti konkurencije. Službeni glasnik RS, Br. 51, 95
*** (2008) Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane. Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 83
*** Maastricht Treaty. Europa.eu, pregledano 17. jula 2019, https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.pdf)
AD Aerodrom Nikola Tesla Rešenje Komisije za zaštitu konkurencije. pregledano 11. marta 2019, http://www.kzk.gov.rs/kzk/wp-content/uploads/2018/07/Resenje-aerodrom-sajt-final.pdf
Baldwin, R., Wyplosz, Ch. (2010) Ekonomija evropskih integracija. Beograd: DATA STATUS
Begović, B., Pavić, V. (2010) Šta je konkurencija i kako se štiti?. (elektronska verzija). Pregledano 25. avgusta 2019, na http://www.sam.org.rs/sw4i/download/files/article/%C5%A0ta%20je%20konkurencija.pdf?id=77
Begović, B., Pavić, V. (2012) Uvod u pravo konkurencije. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Dobrašinović, D., Matić-Bošković, M., Prokopijević, M., Plahutnik, A., Radojčić, Č. (2014) Zaštita konkurencije i suzbijanje monopola. (elektronska verzija). Pregledano 21. maja 2019, na http://www.nadzor.org.rs/pdf/Zastita%20konkurencije%20i%20suzbijanje%20monopola.pdf
European Commission The Treaty of Rome. pregledano 17. jula 2019, https://ec.europa.eu/romania/sites/romania/files/tratatul_de_la_roma.pdf)
Heritage Foundation (2019) Index of economic freedom. https://www.heritage.org/index/country/serbia/ 15.03.2019
Jovanović, A. (2008) Teorijske osnove ekonomske analize prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu-Izdavački centar
Ministarstvo za evropske integracije Izveštaj EK o Srbiji za 2018. godinu. pregledano 3. avgusta 2019, http://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_o_srbiji(1).pdf
Nikolić, Lj., Mojašević, A. (2016) Ekonomija za pravnike. Niš: Medivest
Paunović, M., Tasić, S. (2013) Economic Regulation in Serbia: Theory and Practice. u: Jovanović A., Madžar Lj. [ur.] Law, Rules and Economic Performance, Beograd: Faculty of Law, str. 174-193
Samuelson, P., Nordhaus, W. (2000) Economics. New York: McGraw-Hill Inc
Stiglic, Dž. (2008) Ekonomija javnog sektora. Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Transparentnost Srbija Ministarstvo budžetskim novcem brani tajnost ugovora. pregledano 22. jula 2019, http://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/aktivnosti-2/naslovna/7806-ministarstvo-budzetskim-novcem-branitajnost-ugovora
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-23114
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0