Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2004, br. 16, str. 47-60
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 02/06/2007
Tiristorski sistem pobude sa električnim kočenjem i digitalnim automatskim regulatorom pobude u HE 'Bistrica'
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

Sažetak

U radu je dat opis statičkih sistema pobude ugrađenih na dva agregata u HE “Bistrica” snage 54 MVA. Data je struktura sistema pobude u koju je, pored osnovne regulacione opreme, uključena i oprema za električno kočenje agregata. Detaljno je prikazana realizacija prvog domaćeg mikroprocesorskog regulatora pobude koja obuhvata hardversku strukturu i regulacione i upravljačke funkcije. Takođe su dati odzivi sistema regulacije pobude pri velikim i malim poremećajima, kao i dijagrami zaustavljanja agregata pri električnom kočenju.

Ključne reči

sistem pobude; mikroprocesorski regulator pobude; električno kočenje; dinamičke karakteristike

Reference

Ćirić, Z., Stevanović, I., Stojić, Đ., Dragosavac, J., Josifović, S. (2001) Tiristorski sistem pobude za sinhrone generatore A i B snage 54 MVA u HE Bistrica. Beograd: Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'
Ćirić, Z., Stevanović, I., Stojić, Đ. (2003) Dimenzionisanje energetske opreme za statičke sisteme pobude. u: 26. Savetovanje JUKO CIGRE, Banja Vrućica - Teslić, 25-30. maj, R11-05
Stevanović, I., Ćirić, Z., Stojić, Đ. (2003) Određivanje osnovnih pokazatelja kvaliteta elektrodinamičkog kočenja hidrogeneratora. u: 26. Savetovanje JUKO CIGRE, Banja Vrućica - Teslić, 25-30. maj, R11-04
Stojić, Đ., Ćirić, Z., Stevanović, I. (2003) Digitalni automatski regulator pobude sinhronog generatora. Elektroprivreda, vol. 56, br. 2, str. 5-10