Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 1 od 1  
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2011, br. 21, str. 21-31
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/zreint1121021K


Uticaj vetrogeneratora na kvalitet električne energije u tački priključenja na distributivnu mrežu
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Beograd

e-adresa: branka.kostic@ieent.org

Sažetak

U radu su prikazani rezultati analiza rada vetrogeneratora i uticaj na parametre kvaliteta električne energije na mestu priključenja na distributivnu mrežu. Navedeni rezultati treba da posluže kao osnova distributivnim preduzećima pri davanju elektroenergetskih saglasnosti za obnovljive izvore električne energije, a prvenstveno vetrogeneratore. Pri analizi su korišćeni rezultati merenja na jedinom do sada instaliranom vetrogeneratoru u Srbiji montiranom u oblasti Tutina. Posebno su analizirani slučajevi pri startu i zaustavljanju vetrogeneratora u uslovima slabog vetra, pa samim tim i manjim vrednostima energije koja se predaje u mrežu. S obzirom da zakonska regulativa iz ove oblasti kod nas još nije definisana, korišćene su preporuke i standardi EU i novousvojena Tehnička preporuka 16 JP EPS.

Ključne reči

Reference

*** (2008) Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems. u: Power Quality Standard EN 50160:2000
*** (2008) International standard IEC 61400-21, edition 2: O Wind turbines - part 21: Measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines
*** (2005) IEEE standard 1547. 1: IEEE standard conformance test procedures for equipment interconnecting distributed resources with electric power systems
Arnoux, C. (2009) Three Phase Electrical Networks Analyzer C.A 8335 Qualistar Plus: Operating Manual
Boldea, I. (2006) The electric generators handbook, variable speed generators. CRC Press
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschafte (2008) Technical guideline: Generating plants connected to the medium-voltage network
Dugan, R.C., Mcgranaghan, F., Beaty, W.H. (2004) Electrical power system quality. McGraw-Hill
ENERCON (2010) Wind energy converters - Technology & Service
IEEE (1992) Standard 519: IEEE recommended practices and requirements for harmonic control in electrical power systems. New York