Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2011, br. 21, str. 43-60
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/zreint1121043I


Analiza funkcionisanja sistema za regulaciju učestanosti i snaga razmene elektroenergetskog sistema Srbije
aUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

e-adresa: sanja.ivkovic@ieent.org, stefanov@etf.rs, dpopovic@ieent.org

Sažetak

Ovaj rad proizišao je iz master rada pod nazivom 'Analiza funkcionisanja sistema za regulaciju učestanosti i snaga razmene elektroenergetskog sistema Srbije'. Izložena je teoretska osnova i osnovni principi rada regulacije učestanosti i aktivnih snaga. Izvršena je delimična analiza parametara i simulacija stanja elektroenergetskog sistema Srbije i okolnih elektroenergetskih sistema u tri karakteristična slučaja, korišćenjem računarskog programa Elektrotehničkog instituta 'Nikola Tesla'. Izvršena je analiza osetljivosti dobijenih rezultata na varijacije ključnih parametara regulatora. Stanje je prikazano posmatranjem promene karakterističnih parametara: učestanosti, aktivnih snaga i regulacionih grešaka.

Ključne reči

primarna regulacija učestanosti; sekundarna regulacija učestanosti; regulaciona oblast

Reference

*** (2009) UCTE operation handbook, policy 1: Load-frequency control and performance; b: Secondary control. UCTE, approved by SC on 19 Mar
Ivković, S. (2011) Analiza funkcionisanja sistema za regulaciju učestalosti i snaga razmene elektroenergetskog sistema Srbije. Beograd, master rad
JP Elektromreža Srbije (2009) Pravila o radu prenosnog sistema. Verzija 1.0, april
Popović, D.P. (2008) Dinamička sigurnost elektroenergetskih interkonekcija. Beograd: Institut 'Nikola Tesla', monografija