Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2011, br. 21, str. 109-128
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/zreint1121109I


Izbor najpovoljnijih vrednosti parametara i karakteristika blok-transformatora u HE Đerdap 2 sa aspekta naponsko-reaktivnih stanja EES-a Srbije
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Beograd

e-adresa: mivanovic@ieent.org, dpopovic@ieent.org, sasa.minic@ieent.org

Sažetak

U radu se daju rezultati studije, koja se bavila izborom najpovoljnijih vrednosti parametara i karakteristika novih blok-transformatora u revitalizovanoj HE Đerdap 2. To je urađeno sa aspekta ostvarenja povoljnih naponsko-reaktivnih stanja EES-a Srbije.

Ključne reči

Reference

*** (2011) Definisanje najpovoljnijih parametara i karakteristika blok-transformatora u HE Đerdap 2. Beograd: Institut 'Nikola Tesla', studija
*** (2011) Definisanje najpovoljnijih vrednosti parametara i karakteristika revitalizovanih agregata u HE Zvornik priključenih na prenosnu mrežu 110 kV sa aspekta zahteva EES-a Srbije. Beograd: Institut 'Nikola Tesla', studija
*** (2007) Provera ponašanja revitalizovanih agregata/generatora u HE Bajina Bašta u karakterističnim režimima rada priključenih na mrežu EMS-a 220 kV - Analize statičke stabilnosti i analize mogućnosti nastajanja samopobuđivanja. Beograd: Institut 'Nikola Tesla'
*** (2007) Provera ponašanja revitalizovanih agregata/generatora u HE Bajina Bašta u karakterističnim režimima rada priključenih na mrežu EMS-a 220 kV - analize tranzijentne stabilnosti. Beograd: Institut 'Nikola Tesla'
*** (2007) Studija dugoročnog razvoja prenosne mreže 400 kV, 220 kV i 110 kV na području Republike Srbije - za period do 2025. godine. Beograd: Institut 'Nikola Tesla'
*** (2007) Planiranje izvora reaktivne snage u prenosnoj mreži EES Srbije - II faza - finalna verzija. Beograd: Institut 'Nikola Tesla'
*** (2007) Izbor i analiza optimalnih parametara generatora i blok-transformatora hidroelektrana priključenih na prenosnu mrežu 110 i 35 kV EES EPS-a. Beograd: Institut 'Nikola Tesla'
*** (2008) Studija stabilnosti rada i izbor opsega najpovoljnijih vrednosti parametara i karakteristika turboagregata i blok-transformatora u TE Kolubara B i TE Nikola Tesla B3. Beograd: Institut 'Nikola Tesla'
Lukašov, E.S., i dr. (1985) Dugotrajni prelazni procesi u elektroenergetskim sistemima. Novosibirsk: Nauka, knjiga na ruskom
Popović, D.P., Ivanović, M., Kovačević, P., Radović, G., Ivković, S., Minić, S., Petrović, R., Dragić, M. (2011) Izbor nominalnog faktora snage generatora i karakteristika blok-transformatora u revitalizovanoj HE Zvornik. u: Savetovanje CIGRE Srbija (30), 29. maj-3. juni, 2011, Zlatibor, referat R A1-11
Popović, D.P., Ivanović, M., Kovačević, P., Radović, G., Ivković, S., Minić, S., Petrović, R., Dragić, M. (2011) Izbor vremenske konstante inercije, sinhronih i tranzijentnih reaktansi i sistema regulacije pobude revitalizovanih agregata u HE Zvornik. u: 30 Savetovanje CIGRE Srbija, 29. maj-3. juni, 2011., Zlatibor, referat R A1-12
Popović, D.P., Stojković, M.Lj., Petrović, R.A., Čitaković, M.R. (2007) Analiza ponašanja revitalizovanih agregata u HE Bajina Bašta u karakterističnim prelaznim režimima rada. Tehnika - Elektrotehnika, vol. 56, br. 6, str. 1-8
Popović, D.P., Stojković, M.Lj. (2009) Jedna unapređena metoda upravljanja naponima generatora u realnom vremenu. Tehnika - Elektrotehnika, vol. 58, br. 4, str. 7-17
Popović, D.P., Stanisavljević, I., Stojković, M., Tatomir, Đ., Mazalica, M., Zec, I. (2009) Parametri i karakteristike agregata u TE Kolubara B i TE Nikola Tesla B3 u svetlu zahteva elektroenergetskog sistema Srbije. Energija, br. 3-4, str. 34-39
Popović, D.P., Stanisavljević, I., Stojković, M. (2009) Izbor vremenske konstante inercije, tranzijentnih reaktansi i pobudnog sistema agregata u TE Kolubara B i TE Nikola Tesla B3. u: Savetovanje CIGRE Srbija (29), Zlatibor, 31.maj-6.jun, referat R C1-05
Popović, D.P., Stojković, M.Lj., Stanisavljević, I. (2009) Izbor nominalnog faktora snage generatora i karakteristika bloktransformatora u TE Kolubara B i TE Nikola Tesla B3. u: Savetovanje CIGRE Srbija (29), Zlatibor, 31.maj-6.jun, referat R C1-06
Popović, D.P. (2007) Upravljanje naponima generatora i naponsko-reaktivna stanja elektroenergetskih interkonekcija. Elektroprivreda, vol. 60, br. 1, str. 12-26
Popović, D.P., Stojković, M.Lj. (2008) An efficient generator voltages control method for improvement of voltage-reactive states in transmission network. Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, vol. 21, br. 2, str. 221-232
Popović, D.P., Stojković, M.Lj. (2007) Dinamički aspekti upravljanja naponima generatora i naponsko-reaktivna stanja elektroenergetskih interkonekcija. Elektroprivreda, vol. 60, br. 3, str. 3-13
Popović, D.P. (2006) Jedna metoda upravljanja tokovima reaktivnih snaga u normalnim i havarijskim stanjima elektroenergetskih interkonekcija. Elektroprivreda, vol. 59, br. 1, str. 7-24
Popović, D.P., Stojković, M.Lj. (2006) Jedan prilaz rešavanju naponsko-reaktivne problematike u prenosnim mrežama. u: Simpozijum Upravljanje i telekomunikacije u EES (13), Tara, 29.maj - 02.jun, referat C2 I 02
Popović, D.P., Stojković, M.Lj. (2006) Računarski program za utvrđivanje lokacije i snage uređaja za kompenzaciju reaktivne snage. u: Međunarodni naučnostručni simpozijum INFOTEH, 22-24 mart, Jahorina, referat D-1
Popović, D.P. (2004) Statička sigurnost elektroenergetskih interkonekcija. Beograd: Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'
Popović, D.P. (2000) Određivanje tokova snaga u polaznim ustaljenim stanjima u analizama sigurnosti elektroenergetskih sistema. Elektroprivreda, vol. 53, br. 2, str. 13-26
Popović, D.P., Stanisavljević, I., Stojković, M. (2009) Metodološki i praktični aspekti izbora odnosa kratkog spoja i sinhronih reaktansi generatora u TE Kolubara B i TE Nikola Tesla B3. Elektroprivreda, vol. 62, br. 2, str. 19-28
Popović, D.P., Stojković, M.Lj. (2008) Izbor nominalnog faktora snage generatora i karakteristika njegovog blok-transformatora. Elektroprivreda, vol. 61, br. 2, str. 13-27
Popović, D.P., Stojković, M.Lj. (2008) Izbor odnosa kratkog spoja i sinhronih reaktansi generatora sa aspekata zahteva elektroenergetskog sistema. u: Konferencija ETRAN, (52.), Palić, 8-12 jun, 2008, EE2.5-1-4
Popović, D.P., Stojković, M.Lj. (2008) Izbor vremenske konstante inercije, tranzijentnih reaktansi i pobudnog sistema generatora prema zahtevima elektroenergetskog sistema. Elektroprivreda, vol. 61, br. 3, str. 17-27