Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 1  
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2011, br. 21, str. 169-178
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/zreint1121169S


Određivanje dinamičkih karakteristika regulatora napona statora i struje pobude elektromašinskog pobudnog sistema sa jednosmernom budilicom
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Beograd

e-adresa: djordje.stojic@ieent.org

Sažetak

U ovom radu dat je prikaz procedure za određivanje vrednosti parametara regulatora pobude na osnovu step promene reference u praznom hodu. Regulator pobude sastoji se od PID regulatora i tiristorskog mosta kao izvršnog organa. U sistemu pobude zatvorene su dve povratne sprege: unutrašnja povratna sprega po struji pobude i spoljašnja povratna sprega po struji pobude u slučaju strujnog regulatora odnosno povratna sprega po naponu statora u slučaju naponskog regulatora. Procedura za određivanje parametara opisuje određivanje ekvivalentnog pojačanja regulatora i tiristorskog mosta. U radu su određeni parametri regulatora na osnovu merenja i snimaka sa agregata A5 u TE 'Kolubara A'.

Ključne reči

pobudni sistem; strujni regulator; naponski regulator; jednosmerna budilica; tiristorski most

Reference

*** (1990) IEEE guide for identification, testing, and evaluation of the dynamic performance of excitation control systems. IEEE, Std 421. 2
Anderson, P.M., Fouad, A.A. (2003) Power system control and stability. Ames: John Wiley & Sons
Ćirić, Z., Stojić, Đ., Joksimović, D., Milojčić, N., Milinković, M. (2011) Rekonstrukcija sistema pobude bloka A5 u TE Kolubara A - izvedeno stanje. Beograd: Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Projekat br. 211027
Gaing, Z.L. (2004) A particle swarm optimization approach for optimum design of PID controller in AVR system. IEEE Transactions on energy conversion, vol. 19, br. 2, Jun str. 384-391
Kiyong, K., Schaefer, R.C. (2005) Tuning a PID controller for a digital excitation control system. IEEE Transactions on Industry Applications, March/April