Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:5
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:5
članak: 1 od 1  
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2011, br. 21, str. 197-209
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/zreint1121197M


Ispitivanja sistema pobude generatora u HE 'Uvac'
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Beograd

e-adresa: nemanja.milojcic@ieent.org

Sažetak

U radu je ukratko opisan sistem pobude hidroagregata u HE 'Uvac' kao i rezultati ispitivanja sistema pobude izvršenih u cilju obezbeđivanja podataka za određivanje parametara matematičkog modela agregata. Prikazana je oprema sistema pobude, parametri regulatora pobude kao i rezultati dobijeni nakon sprovedenih ispitivanja. Prezentovani rezultati su pokazali da je regulacija ispravno podešena i da je sa aspekta elektroenergetskog sistema sistem pobude u potpunosti funkcionalan i pouzdan.

Ključne reči

statički sistem pobude; regulator pobude; limiteri; statizam regulacije

Reference

*** (2005) IEEE recommended practice for excitation system models for power system stability studies. IEEE Std 421.5- 2005
Jurganov, A.A., Koževnikov, V.A., Glebov, I.A. (1996) Regulirovanie bozbuždenija sinhronnyh generatorov. Sankt Peterburg: Rossijskaja akademija nauk
Solovev, I.I. (1981) Avtomatičeskie regulatori sinhronih generatorov. Moskva: Energoizdat
Stevanović, I., Ćirić, Z., Arnautović, D. (2005) Regulacija napona odnosno pobudne struje sinhronih generatora u elektranama elektroprivrede Srbije sa gledišta zahteva sistema. Beograd: Institut Nikola Tesla, studija urađena za EPS