Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 1  
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2011, br. 21, str. 269-281
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/zreint1121269M


Optimalne lokacije rasklopne opreme u distributivnim mrežama različitih koncepcija napajanja potrošača
Univerzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet, Čačak

e-adresa: miltea@tfc.kg.ac.rs

Sažetak

U radu je prikazana uporedna analiza nekih mera kojima se poboljšava pouzdanost napajanja potrošača. Konkretno, analizirani su uticaj ugradnje pojedinih tipova rasklopne opreme i mogućnosti dvostranog napajanja potrošača iz susednog izvoda. Navedeni su izrazi za proračun pokazatelja SA i količine očekivane neisporučene električne energije potrošačima. Efekti pojedinih mera su izračunati za jedan SN- izvod za slučaj radijalnog napajanja potrošača i za slučajeve kada se ima mogućnost dvostranog napajanja. Mesta ugradnje pojedinih tipova rasklopne opreme za dati koncept napajanja određena su po kriterijumu minimalne vrednosti pokazatelja i po kriterijumu minimalne vrednosti ΔW.

Ključne reči

rasklopna oprema; distributivna mreža; potrošač

Reference

*** (2001) IEEE guide for electric power distribution reliability indices. IEEE Std 1366
*** (1999) The application of reclosers on future distribution systems. ABB paper, Jan
Allan, R., Billinton, R. (2000) Probabilistic Assessment of Power Systems. Proceedings of the IEEE, Vol. 88, No. 2
Billinton, R., Acharya, J.R. (2006) Weather-based distribution system reliability evaluation. IEE Proc.-Gener. Transm. Distrib, vol. 153, br. 5, September
Mijailović, V. (2010) Optimal spares availability strategy for power transformer components
Nahman, J.M., Tanasković, M.R. (2009) Probability Models for Optimal Sparing of Distribution Network Transformers
Zou, K., Keerthipala, W.W.L., Perera, S. (2007) SAIDI minimization of a remote distribution feeder. u: AUPEC Perth, 9-12 December, Western Australia