Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 1  
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2011, br. 21, str. 283-291
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/zreint1121283G


Funkcionisanje primarne regulacije učestanosti u EPS-u
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Beograd

e-adresa: nikola.georgijevic@ieent.org

Sažetak

Elektroprivreda Srbije (EPS) obavlja sistemske usluge za potrebe Elektromreže Srbije (EMS), odnosno Operatora prenosnog sistema (OPS). U okviru ovih usluga posebno značajno mesto ima primarna regulacija učestanosti. Regulacija snage proizvodnje električne energije i nadgledanje tokova električne energije u okviru interkonekcije jeste problem koji dobija na sve većem značaju usled deregulacije i promena u konceptu upravljanja savremenih elektroenergetskih sistema. Cilj rada je da prouči karakteristike sistema primarne regulacije učestanosti EES-a Srbije kao osnovu za njegovo unapređenje.

Ključne reči

regulacija učestanosti; primarna regulacija

Reference

Ćalović, M. (1997) Regulacija elektroenergetskih sistema - regulacija učestanosti i aktivnih snaga. Beograd: Elektrotehnički fakultet, Tom 1
JP Elektromreža Srbije (2008) Pravila o radu prenosnog sistema. Verzija 1.0, april
Kundur, P. (1994) Power system stability and control. New York: McGraw-Hill
MathWorks Inc. (2000) Matlab: The language of technical computing. Natick, MA, Version 6
Popović, D.P. (2008) Dinamička sigurnost elektroenergetskih interkonekcija. Beograd: Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'