Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2012, br. 22, str. 33-41
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/zeint22-2489


Matematički model statičke estimacije stanja prenosne mreže
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Beograd

e-adresa: aleksandar.ivanov@ieent.org

Sažetak

U radu se izlažu karakteristike i mogućnosti statičkog estimatora stanja energetskog sistema. Prikazan je matematički oblik rešavanja grešaka merenja i njihova obrada, kao i opšti model estimacije stanja i brzi odvojeni model estimacije stanja sa primerom u kome su primenjeni ovi modeli.

Ključne reči

estimator maksimalne verovatnoće; estimator najmanjih kvadrata; matrica pojačanja

Reference

García, A., Monticelli, A., Abreu, P. (1979) Fast decoupled state estimation and bad data processing. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, PAS-98, 1645-1652
Gómez-Expóto, A., Conejo, A.J., Cañizares, C. (2008) Electric energy systems: Analysis and operation. CRC Press