Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:35
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:35
članak: 1 od 1  
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2012, br. 22, str. 185-194
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/zeint22-2267


Struje i prenaponi pri uspostavljanju i prekidanju zemljospoja u 10 kV mreži grada Niša
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Beograd

e-adresa: Petar.vukelja@ieent.org

Sažetak

U radu su prezentirani rezultati eksperimentalnih istraživanja struja zemljospoja i prenapona koji se javljaju pri uspostavljanju i prekidanju zemljospoja u delu 10 kV izolovane distributivne mreže grada Niša napajane iz četiri TS 35 kV/10 kV. Izvršena je analiza rezultata istraživanja. Sagledani su problemi koji se javljaju u izolovanoj mreži 10 kV. Ukazano je na opravdanost prelaska dela mreže sa izolovanog na uzemljeno zvezdište transformatora 35 kV/10 kV.

Ključne reči

Reference

*** (1995) Pravilnik o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V. Službeni list SRJ, br. 61
*** (2009) Merni transformatori Deo 2: Induktivni merni transformatori, SRPS IEC 60044-2
Elektrotehnički institut “Nikola Tesla” (2009) Istraživanje struja zemljospoja u 10 kV distributivnoj mreži grada Niša. Beograd, Studija br. 310901, str. 82