Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 1 od 1  
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2012, br. 22, str. 223-234
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/zeint22-2848


Metoda za ultrazvučno ispitivanje parcijalnih pražnjenja kod mernih transformatora
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Beograd

e-adresa: nenad.kartalovic@ieent.org

Sažetak

Zvučna i ultrazvučna praćenja parcijalnih pražnjenja datiraju od najranijih dana praćenja ovih pojava. Savremena merenja i dijagnostika parcijalnih pražnjenja akustičkom (ultrazvučnom i zvučnom) metodom ubrzano se razvija zahvaljujući razvoju i podršci elektronskih komponenti, informatičkih tehnologija odnosno softverskih rešenja kao i razvoju saznanja i dijagnostike parcijalnih pražnjenja. Električna pražnjenja u izolacionom sistemu generišu naponsko-strujne impulse u mreži ali i ultrazvučne talase koji se prostiru kroz izolacioni sistem i konstrukciju. Amplitudno-fazno-frekventna analiza tih signala sadrži u sebi informacije o energiji, tipu i mestu parcijalnih pražnjenja. U radu se razmatra mogućnost povećanja selektivnosti ultrazvučne metode odnosno mogućnost pouzdanije dijagnostike na terenu. Vršena su merenja u laboratoriji i na terenu a kod određenog broja transformatora urađena je analiza gasova rastvorenih u ulju. Dat je komparativni prikaz metoda za detekciju parcijalnih pražnjenja.

Ključne reči

parcijalna pražnjenja; ultrazvučno merenje; merni transformatori

Reference

Detlev, G.W. (2003) Partial discharge diagnosis of motor defects. u: Nordic insulation symposium Tampere, Jun. 11-13. 2003
Kartalović, N. (2000) Stohastičnost dielektrične čvrstoće gasne izolacije. Beograd: ETF, disertacija
Kartalović, N., Marinković, S., Teslić, D., Jovanović, Đ., Sušić, M. (2009) Ultrazvučno ispitivanje parcijalnih pražnjenja kod mernih transformatora. u: R A2-07 i savjetovanje CG KO CIGRE, Pržno, 12. 16. 10. 2009
Kartalović, N., Nikolić, L., Jovanović, Đ., Lukić, J., Marinković, S., Teslić, D. (2009) Upoređivanje metoda za merenje parcijalnih pražnjenja. u: R A3-01 I SAVJETOVANJE CG KO CIGRE, Hotel Maestral, Pržno, 12. - 16. 10
Lemke, E., i dr. (2008) Guide for partial discharge measurements in compliance to IEC 60270. CIGRE, WG D1. 33, ISBN: 978-2-85873-053-7 Dec
Smith, C. (2004) Acoustic emission monitoring for high voltage plants. IPEC Ltd, www.ipec.co.uk