Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 1 od 1  
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2012, br. 22, str. 251-266
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/zeint22-2683


Sistem za magnetni monitoring visokonaponskih motora MM6212
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Beograd

e-adresa: nenad.kartalovic@ieent.org

Sažetak

U radu je prikazan uređaj za magnetni monitoring stanja asinhronih motora sa kaveznim rotorom, razvijen u Institutu Nikola Tesla, Beograd. Uređaj je zasnovan na merenju rasutog magnetnog fluksa i spektralnoj analizi signala. Senzor rasutog magnetnog fluksa je vazdušna prstenasta zavojnica različitih prečnika koja se postavlja osno simetrično na poklopac kućišta motora. Elektromotorna sila na krajevima zavojnice, nastala kao posledica promene slabog magnetnog polja, je niske magnitude. Nakon neophodnih pojačanja i prilagođenja, signal se u akvizicionom delu digitalizuje i memoriše. Pogodnim algoritmima se vrši obrada signala, prvenstveno FFT analiza. Dobijeni rezultati se dalje analiziraju prema karakterističnim frekvencijama za date karakteristike motora, njegovog opterećenja i stanja. U radu su date neke karakteristične analize spektra signala rasutog magnetnog fluksa koje su deo dijagnostike stanja motora.

Ključne reči

Reference

Fenger, M., Lloyd, B.A. (2001) CSA for motor rotor fault detection. Iris Power Engineering, Winter
Kartalović, N., Babić, B., Nikolić, Lj., Jovanović, Đ., Milošević, A. (2011) Magnetni monitoring obrtnih električnih mašina u elektranama Elektoprivrede Srbije, II faza. Beograd: JP Elektroprivreda Srbije
Rodriguez, I., Alves, R., Guzman, V. (2006) Analysis of air gap flux to detect induction motor faults. u: International Universities Power Engineering Conference (XLI), UPEC 2006, 6th-8th septembre 2006
Siau, J., Graff, A., Soong, W., Ertugrul, N. (2003) Broken Bar detection in induction motors using current and flux spectral analysis. Australasian Universities Power Engineering Conference, Christchurch, New Zealand, 1-6 CD-ROM
Srb, N. (2004) Magnetski monitoring električnih rotacijskih strojeva. Zagreb: Graphis
Supangat, R. (2008) On-line Condition Monitoring and Detection of Stator and Rotor Faults in Induction Motors. Australija: The University of Adelaide, PhD thesis
Voitto, K. (2003) Condition monitoring of squirrel-cage motors by axial magnetic flux measurements. Oulu, Finska: Faculty of Technology, Academic Dissertation