Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17
članak: 1 od 1  
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2013, br. 23, str. 47-73
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 16/12/2013
doi: 10.5937/zeint23-4759
Sistem pobude sinhronog generatora snage 727.5 MVA bloka B1 u TE 'Nikola Tesla B'
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

e-adresa: dusan.joksimovic@ieent.org

Sažetak

U radu je prikazano tehničko rešenje zamene sistema pobude bloka B1 u TE 'Nikola Tesla B' u okviru remonta bloka 2012. godine. S obzirom da generatori u TE 'Nikola Tesla B' imaju najveću snagu u elektroenergetskom sistemu Srbije bilo je neophodno postići visoku pouzdanost sistema pobude kako ne bi uticao na prekid procesa proizvodnje električne energije. U tom cilju sistem pobude je realizovan korišćenjem savremenih tehnologija sa redundancijom i u energetskom i u upravljačkom bloku čime je postignuta stopostotna topla rezerva. Pored toga bilo je neophodno prilagoditi sistem pobude povećanju snage agregata sa 618MW na 667.5MW. U radu su navedeni osnovni parametri sistema pobude, opisan je energetski deo, regulacija sistema pobude, paljenje tiristora, akvizicioni sistem, zaštite, upravljanje, merenja i signalizacija.

Ključne reči

Reference

*** (2012) Technical Information - Bipolar Semiconductors. Infineon
Arnautović, D., Ćirić, Z., Stojić, Đ., Joksimović, D., Milojčić, N. (2008) Modernizacija, rekonstrukcija i razvoj statičkih sistema pobude generatora. Elektroprivreda, vol. 61, br. 4, str. 111-119
Ćirić, Z., Stevanović, I., Stojić, Đ. (2003) Dimenzionisanje energetske opreme za statičke sisteme pobude. u: 26. Savetovanje JUKO CIGRE, Banja Vrućica - Teslić, 25-30. maj, R11-05
Ćirić, Z., Stojić, Đ., Joksimović, D., Veinović, S., Milinković, M. (2013) Sistem pobude bloka B1 u TE 'Nikola Tesla B' - tehnička dokumentacija. Beograd
Joksimović, D., Milojčić, N. (2008) Primena NI DAQ uređaja i Lab View-a u monitoringu sistema pobude sinhronih generatora. Beograd: NI Days Srbija
Semikron (2011) Application Manual - Power Semiconductor: Aplication Notes for Thyristors and Rectifier Diodes