Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 1  
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2013, br. 23, str. 75-84
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 16/12/2013
doi: 10.5937/zeint23-4779
Ispitivanje kvaliteta rada agregata A5 u TE 'Kolubara' u primarnoj regulaciji učestanosti
aUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'
bJP 'Elektroprivreda Srbije', Beograd
cTermoelektrana 'Kolubara', Lazarevac

e-adresa: jelena.pavlovic@ieent.org

Projekat

Povećanje energetske efikasnosti HE i TE EPS-a razvojem tehnologije i uređaja energetske elektronike za regulaciju i automatizaciju (MPNTR - 33020)

Sažetak

Kao posledica značaja primarne regulacije učestanosti, kao i raznovrsnosti realizacija sistema turbinske regulacije, njihovih mogućnosti, podešenja parametara, različitih uslova, načina i dužine eksploatacije opreme javila se potreba za prikupljanjem i sistematizacijom relevantnih podataka o učešću svakog proizvodnog agregata EPS-a u primarnoj regulaciji učestanosti. Sa tim ciljem pristupilo se eksperimentalnom određivanju stanja i podešenja sistema turbinske regulacije agregata. Predmet ovog rada su rezultati ispitivanja kvaliteta učešća jednog termoagregata u primarnoj regulaciji učestanosti elektroenergetskog sistema i rezultati merenja parametara sistema turbinske regulacije na osnovu kojih se izračunavaju parametri matematičkog modela turbinskog regulatora i agregata kao elementa elektroenergetskog sistema.

Ključne reči

Reference

*** (2009) UCTE Policy 1:Load-Frequency Control and Performance [C]. Final version. UCTE, 19 March
*** (1991) IEC 610064 {ed 1.0}b - Acceptance tests for steam turbine speed control systems. 1st ed, April
*** (1991) IEC 60045-1{ed 1.0}b - Steam Turbines Specification. 1st ed, May
JP Elektromreža Srbije (2008) Pravila o radu prenosnog sistema. Verzija 1.0, april
JP EMS (2011) Izmene i dopune pravila o radu prenosnog sistema. decembar