Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Metoda za proračun neisporučene električne energije u srednjenaponskoj mreži koja nije integrisana u sistem daljinskog upravljanja
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

e-adresanada@ieent.org
Sažetak
Metoda se bazira na podacima dobijenim iz tzv. ručnih merenja struja na nivou izvoda 10 kV i izveštaja o isključenjima sa reklozera ugrađenih u delu mreže koji se posmatra. Najpre se vrši proračun opterećenja po izvodima za posmatrano isključenje, a zatim se simuliraju odgovarajući tokovi snaga na osnovu kojih se izračunava neisporučena električna energija. Metoda je primenjena na delove mreže PD ED Beograd koji nisu u sistemu daljinskog upravljanja, a razvijena je za potrebe sagledavanja efekata automatizacije u mreži 10 kV PD ED Beograd.
Reference
Nahman, J., Salamon, D., Perić, D., Vlajić-Naumovska, I. (2005) Vrednovanje šteta od prekida napajanja električnom energijom potrošača distributivnih mreža J. P. 'Elektrodistribucija Beograd'. Beograd: Elektrotehnički fakultet, studija, april
Vrcelj, N., Janjić, T., Minić, S., Ćupić, B., Ivković, S., Perić, J., Đorđević, D., Ivanov, A. (2013) Analiza postignutih efekata pilot projekta daljinskog upravljanja srednjenaponskom distributivnom mrežom PD ED Beograd. Beograd, Srbija: ETI Nikola Tesla, elaborat, februar
Vrcelj, N., Minić, S. (2008-2009) Jedna metoda za proračun neisporučene električne energije u distributivnim mrežama. Zbornik radova, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', br. 19, str. 1-9
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zeint23-4624
objavljen u SCIndeksu: 16.12.2013.
metod recenzije: jednostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka