Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2013, br. 23, str. 125-140
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 16/12/2013
doi: 10.5937/zeint23-4624
Metoda za proračun neisporučene električne energije u srednjenaponskoj mreži koja nije integrisana u sistem daljinskog upravljanja
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

e-adresa: nada@ieent.org

Sažetak

Metoda se bazira na podacima dobijenim iz tzv. ručnih merenja struja na nivou izvoda 10 kV i izveštaja o isključenjima sa reklozera ugrađenih u delu mreže koji se posmatra. Najpre se vrši proračun opterećenja po izvodima za posmatrano isključenje, a zatim se simuliraju odgovarajući tokovi snaga na osnovu kojih se izračunava neisporučena električna energija. Metoda je primenjena na delove mreže PD ED Beograd koji nisu u sistemu daljinskog upravljanja, a razvijena je za potrebe sagledavanja efekata automatizacije u mreži 10 kV PD ED Beograd.

Ključne reči

Reference

Nahman, J., Salamon, D., Perić, D., Vlajić-Naumovska, I. (2005) Vrednovanje šteta od prekida napajanja električnom energijom potrošača distributivnih mreža J. P. 'Elektrodistribucija Beograd'. Beograd: Elektrotehnički fakultet, studija, april
Vrcelj, N., Janjić, T., Minić, S., Ćupić, B., Ivković, S., Perić, J., Đorđević, D., Ivanov, A. (2013) Analiza postignutih efekata pilot projekta daljinskog upravljanja srednjenaponskom distributivnom mrežom PD ED Beograd. Beograd, Srbija: ETI Nikola Tesla, elaborat, februar
Vrcelj, N., Minić, S. (2008-2009) Jedna metoda za proračun neisporučene električne energije u distributivnim mrežama. Zbornik radova, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', br. 19, str. 1-9