Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2013, br. 23, str. 165-175
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 16/12/2013
doi: 10.5937/zeint23-4478
Međulaboratorijsko poređenje rezultata merenja i proračuna jačine električnog polja nadzemnog voda naponskog nivoa 35 kV
aUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'
bJP 'Nuklearni objekti Srbije', Vinča

e-adresa: maja.grbic@ieent.org, aleksandar.pavlovic@ieent.org, banevul@gmail.com

Sažetak

U radu je prikazano međulaboratorijsko poređenje rezultata merenja i proračuna jačine električnog polja distributivnog nadzemnog voda naponskog nivoa 35 kV, u kome su učestvovale tri ispitne laboratorije. Međulaboratorijsko poređenje je sprovedeno u cilju obezbeđenja poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja. Rezultati su analizirani standardnom metodom, primenom En broja, na osnovu čega je izvršeno ocenjivanje laboratorija.

Ključne reči

Reference

*** (1998) IEC Standard 61786:1998, ˮMeasurement of low frequency magnetic and electric fields with regard to exposure of human beings - Special requirements for instruments and guidance for measurementsˮ
*** (1994) ANSI/IEEE Standard 644:1994, ˮStandard Procedures for Measurement of Power Frequency Electric and Magnetic Fields from AC Power Linesˮ
*** (2009) CIGRE Working Group C4. 203: ˮTechnical guide for measurement of Low Frequency Electric and Magnetic Fields near Overhead Power Lines'. April
*** (2012) Međulaboratorijsko poređenje rezultata merenja jačine električnog polja niske učestanosti. Elektrotehnički instituta „Nikola Teslaˮ, Izveštaj br. 3412054
*** (2011) SRPS ISO/IEC 17043: „Оцењивање усаглашености - Општи захтеви за испитивање оспособљеностиˮ
Akreditaciono telo Srbije (2011) Pravila o učešću u međulaboratorijskim poređenjima i programima za ispitivanje osposobljenosti. 14.10
Grbić, M. (2012) Merenje i proračun električnog i magnetskog polja nadzemnih vodova u cilju procene izloženosti ljudi ovim poljima. Beograd: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Grbić, M., Pavlović, A. (2011) Merna nesigurnost pri merenju električnog i magnetnog polja industrijske učestanosti. u: 30. savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, 2011. godina, Zbornik radova, R C4 07