Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Prenaponi pri operacijama vakuumskih sklopnih aparata
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

e-adresapetar.vukelja@ieent.org
Ključne reči: vakuumski prekidač; vakuumski kontaktor; prenapon; mreža
Sažetak
U radu su prezentirani rezultati eksperimentalnih istraživanja naponskih pojava pri uključenjima i isključenjima vakuumskih prekidača i kontaktora različitih proizvođača u više konfiguracijama mreža 6 kV, 10 kV, 20 kV i 35 kV. Pri uključenjima induktivnih opterećenja dolazi do pojave prethodnih paljenja električnog luka između kontakta polova vakuumskih sklopnih aparata. Svako paljenje električnog luka dovodi do pojave prenapona sa strminama bliskim strminama atmosferskih prenapona. Isključenja induktivnog opterećenja vakuumskim sklopnim aparatima dovodi do sečenja struje pre njenog prolaska kroz prirodnu nulu i do pojave višestrukih ponovnih paljenja električnog luka između kontakta njihovih polova. Ovo dovodi do značajnih prenapona na izolaciji opreme. Izvršena je analiza prenapona u istraživanim mrežama i predložene su mere i sredstva za smanjenje naprezanja izolacije opreme.
Reference
*** (2009) Eksperimentalna istraživanja prenapona pri operacijama vakuumskih i SF sklopnih aparata različitih proizvođača. Beograd: Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', 182 Studija br. 310909
Vukelja, P., Naumov, R.M., Mrvić, J., Hrvić, D. (2010) 'Prelazni fazni naponi i struje u mrežama 35 kV, 20 kV, 10 kV i 6 kV - eksperimentalna istraživanja'. Beograd: Elektrotehnički institut “Nikola Tesla”, 326 Monografija
Vukelja, P., Mrvić, J., Hrvić, D. (2007) Overvoltages at vakuum switching devices operation. u: CIGRE, Symposium 'Transient Phenomena in Large Electric Power Systems', 18-21 april, Zagreb
Vukelja, P., Mrvić, J., Hrvić, D. (2007) Prenaponi i struje pri uključenju i isključenju transformatora 35kv/10kv vakuumskim prekidačem. Zbornik radova, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', br. 18, str. 153-159
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/zeint23-4694
objavljen u SCIndeksu: 16.12.2013.
metod recenzije: jednostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka