Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2013, br. 23, str. 189-198
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/zeint23-4544
Interpretacija rezultata geoelektričnog sondiranja zasnovana na matematičkom modelu dvoslojnog tla
aUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

e-adresa: maja.grbic@ieent.org, salamon@etf.bg.ac.rs, aleksandar.pavlovic@ieent.org

Sažetak

U radu su prikazani rezultati ispitivanja specifične otpornosti tla koje je izvršeno na lokaciji predviđenoj za izgradnju transformatorske stanice 110/35/10 kV 'Zlatibor'. Rezultati ispitivanja pokazuju da je ispitivano tlo dvoslojno. Interpretacija rezultata geoelektričnog sondiranja zasnovana na matematičkom modelu dvoslojnog tla pokazuje dobro slaganje sa rezultatima ispitivanja.

Ključne reči

specifična otpornost tla; interpretacija rezultata; dvoslojno tlo

Reference

*** (1983) ANSI / IEEE Std 81-1983, ˮIEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface Potentials of a Ground Systemˮ. New York, USA
*** (2002) Merenje specifičnog otpora na lokaciji buduće TS 110/35/10 kV Zlatibor. Elektrotehnički instituta „Nikola Teslaˮ, Izveštaj br. 340234
Grbić, M. (2013) Interpretacija rezultata geoelektričnog sondiranja zasnovana na matematičkom modelu dvoslojnog tla. Beograd: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Nahman, J., Salamon, D. (1993) Računarska interpretacija rezultata merenja specifične električne otpornosti tla Wenner ovom metodom. u: 21. Savetovanje JUKO CIGRE, Vrnjačka Banja
Tagg, G.F. (1964) Earth Resistances. London
Združena elektroprivreda (1982) Tehnička preporuka TP-23,. Beograd, 27.01