Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Pregled problema vezanih za kvar metalnog otpornika u neutralnoj tački energetskog transformatora
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

e-adresavojin@ieent.org
Projekat:
Povećanje energetske efikasnosti HE i TE EPS-a razvojem tehnologije i uređaja energetske elektronike za regulaciju i automatizaciju (MPNTR - 33020)

Ključne reči: srednjenaponska mreža; metalni otpornik; uzemljenje; nadzor kontinuiteta; zaštita od zemljospoja
Sažetak
U slučaju prekida strujnog kola metalnog otpornika za ograničenje struje zemljospoja u neutralnoj tački energetskog transformatora, srednjenaponska mreža predviđena za pogon sa uzemljenjem preko niskoomske impedanse, prelazi u rad sa izolovanom neutralnom tačkom za nedefinisan vremenski period. Navedeno za posledicu može imati pojavu vrlo visokih intermitentnih prenapona i njima uzrokovanih višestrukih kvarova u mreži. Takođe, u kompletno kablovskim mrežama, može doći do samogašenja struja zemljospoja kod kvarova na kablovima. Na taj način, u mreži se stvaraju mesta sa oslabljenom izolacijom koja mogu da budu uzrok nastanka višestrukih kvarova. U skladu sa navedenim, u radu se ukazuje na neophodnost i afirmaciju aktuelnih rešenja kontinualnog nadzora metalnog otpornika. Takođe, predloženo je i pouzdano tehničko rešenje u slučaju kvara, odnosno radova na sanaciji niskoomske impedanse u neutralnoj tački energetskog transformatora.
Reference
*** (2015) Metodologija za uzemljavanje neutralne tačke srednjenaponske mreže. Beograd: Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Studija, naručilac JP Elektroprivreda Srbije, obrađivač, decembar
*** (1998) Tehnička preporuka br. 6 ED Srbije - uzemljenje neutralnih tačaka u elektodistributivnim mrežama 110 kV, 35 kV, 20 kV, 10 kV I 0.4 kV. IV izdanje, decembar
*** (1993) Tehničko uputstvo o tretmanu neutralne tačke 35 kV u TS 110/35 kV Elektroistok-a za vreme radova na impedansi za uzemljenje. EPS-Beograd, TU-EX-02, Februar
Al-Hajri, M.T. (2004) Neutral ground resistor monitoring schemes. u: Conference Record of the 2004 IEEE International Symposium on Electrical Insulation, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), str. 388-393
Kostić, V. (2017) Pregled problema vezanih za uticaj geomagnetski indukovane struje. Tehnika, vol. 72, br. 2, str. 243-247
Labos, W., Mannarino, A., Drobnjak, G., Ihara, S., Skliutas, J. (2005) A possible mechanism for neutral grounding resistor failures. u: IEEE Power Engineering Society General Meeting, pp. 1149-1154 Vol. 2
Paulson, G.E. (1999) Monitoring neutral-grounding resistors. u: Conference Record of 1999 Annual Pulp and Paper Industry Technical Conference (Cat. No.99CH36338), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), str. 238-241
Selkirk, D., Savostianik, M., Crawford, K. (2010) The Dangers of Grounding Resistor Failure. IEEE Industry Applications Magazine, 16(5): 53-58
Selkirk, D., Savostianik, M., Crawford, K. (2008) Why neutral-grounding resistors need continuous monitoring. u: 55th IEEE Petroleum and Chemical Industry Technical Conference, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), str. 1-7
Simić, N., Mrvić, J. (2011) Kvar metalnog otpornika za uzemljenje neutralne tačke mreže 35 kV. Zbornik radova, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', br. 21, str. 241-246
Toroš, Z., Kastelic, T., Maljavac, S., Kastelic, P. (2013) Neutral grounding resistor failure detection verification. u: 22nd International Conference and Exhibition on Electricity Distribution (CIRED), Stockholm, pp. 1-3
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/zeint27-15388
objavljen u SCIndeksu: 21.12.2017.
metod recenzije: jednostruko anoniman
Creative Commons License 4.0