Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Širokopojasna merenja nivoa električnih polja visokih učestanosti i određivanje koeficijenata izloženosti
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'
Projekat:
Nove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenja (MPNTR - 43009)

Sažetak
Izlaganje ljudi elektromagnetskim poljima visokih učestanosti (iznad 100 kHz) koja potiču od savremenih sistema za bežični prenos informacija predstavlja neminovnost modernog doba. Zahvaljujući ubrzanom razvoju novih tehnologija, mernih uređaja i njihovog povezivanja u merne sisteme, prvih petnaest godina XXI veka karakteriše pojava različitih pristupa merenjima a samim tim i procene izloženosti ljudi navedenim poljima. Osnovna svrha ovog rada je prikaz određivanja koeficijenata izloženosti na osnovu rezultata širokopojasnih merenja jačine električnog polja visokih učestanosti u opsegu od 3 MHz do 18 GHz u životnoj sredini.
Reference
*** (2008) Basic standard for the in-situ measurement of electromagnetic field strength related to human exposure in the vicinity of base stations: CENELEC EN 50492
*** (2009) Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja. Službeni glasnik Republike Srbije, br.36 od 15.05.2009
*** (2009) Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima. Službeni glasnik Republike Srbije, br.104 od 16.12.2009
Vulevic, B., Osmokrovic, P. (2010) Evaluation of uncertainty in the measurement of environmental electromagnetic fields. Radiation Protection Dosimetry, 141(2): 173-177
Vulević, B., Grbić, M., Pavlović, A. (2016) Nivoi električnih polja visokih učestanosti - jedan primer određivanja merne nesigurnosti kod širokopojasnih merenja. Zbornik radova, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', br. 26, str. 141-150
Vulević, B.D. (2017) Određivanje jačine električnog polja visokih učestanosti primenom širokopojasnih merenja. Tehnika, vol. 72, br. 5, str. 701-706
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/zeint27-15519
objavljen u SCIndeksu: 21.12.2017.
metod recenzije: jednostruko anoniman
Creative Commons License 4.0