Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 1 od 1  
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2017, vol. 27, br. 27, str. 29-46
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 21/12/2017
doi: 10.5937/zeint27-15521
Creative Commons License 4.0
Analiza uticaja priključenja većeg broja malih hidroelektrana na struje kratkih spojeva i rad sistema relejne zaštite distributivne mreže
aUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'
bUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

e-adresa: nikola.sucevic@ieent.org

Sažetak

U fokusu ovog rada nalazi se analiza uticaja planiranog ulaska u pogon većeg broja malih hidroelektrana na intenzitete struja kratkih spojeva i rad sistema relejne zaštite jedne realne distributivne mreže u Republici Srbiji. U radu su prikazana potrebna prepodešenja postojećih zaštitnih funkcija, kao i implementacija novih zaštitnih funkcija koje se u trenutnom konceptu zaštite distributivnih mreža ne koriste. Modelovanje mreže i analize vršene su u softverskom paketu DlgSILENT PowerFactory.

Ključne reči

Reference

*** (2017) DIgSILENT PowerFactory 2017 SP3 (x64). Germany: DIgSILENT GmbH, www.digsilent.com
*** (2001) IEC 60909: Short-circuit currents in three-phase a.c. systems: Calculation of currents. Part 0, First edition 07
*** (2001) Zaštita distributivnih transformatora u TS 35/10(20) kV i TS 110/X kV. Beograd: EPS-Direkcija za distribuciju električne energije, Tehnička preporuka br.4b, IV izdanje, maj
*** Osnovni tehnički zahtevi za priključenje malih elektrana na mrežu elektrodistribucije Srbije. Beograd: JP Elektroprivreda Srbije, Tehnička preporuka br.16
*** (2010) The impact of renewable energy sources and distributed generation on substation protection and automation. CIGRE Technical Brochure 421, Working Group B5.34, August
*** (2001) Zaštita elektrodistributivnih vodova 110 kV. Beograd: EPS-Direkcija za distribuciju električne energije, Tehnička preporuka br.4a2, I izdanje, maj
*** (2001) Zaštita elektrodistributivnih vodova 10 kV, 20 kV i 35 kV. Beograd: JP Elektroprivreda Srbije, Tehnička preporuka br.4a1, IV izdanje, maj
Bollen, M., Fainan, H. (2011) Integration od Distributed Generation in the Power System. Wiley-IEEE Press, August