Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:29
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Privremena električna instalacija izvođača radova u elektranama i industriji
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

e-adresaninoslav.simic@ieent.org
Ključne reči: električna instalacija niskog napona; zaštita od elektičnog udara; instalacije na gradilištima
Sažetak
U radu je razmatrana tema izvođenja i priključenja privremenih električnih instalacija izvođača radova u elektranama i velikim industrijskim pogonima. Preporučeno je jedno od mogućih rešenja i dat je detaljan opis opreme, način povezivanja i postavljanja privremene električne instalacije. Opisan je razvod privremene električne instalacije koja sadrži priključne kablove, glavni razvodni orman sa pripadajućim zaštitnim uređajima, transformatorima za razdvajanje, zaštitnim transformatorima, električnim instalacijama od razvodnih ormana izvođača radova do drugog razvodnog ormana i priključne kutije. Ukazano je na značaj obuke izvođača radova i na karakterističnom primeru je dato objašnjenje mogućeg usaglašavanja još važećih pravilnika i novih standarda u vezi primene zaštitne mere - električno odvajanje. Jasno su date granice odgovornosti izvođača radova u pogledu ispravnosti delova električne instalacije. Na kraju je predložen jedan način izvođenja i priključenja privremene električne instalacije u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i standardima.
Reference
*** (1989) Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima. Sl. glasnik SRS, br. 21
*** (2012) Srpski standard SRPS HD 60364-4-41: Električne instalacije niskog napona, zaštita radi ostvarivanja bezbednosti, zaštita od električnog udara
*** (2012) Srpski standard SRPS HD 60364 - 1 -Električne instalacije niskog napona - osnovni principi, ocena opštih karakteristika, definicije. deo 1
*** (2012) Srpski standard SRPS HD 60364-7-704 - Električne instalacije niskog napona - instalacije na gradilištima ilokacijama za rušenje. deo 7-704
*** (1988/1995) Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona. Sl. list SFRJ, br. 53, 54/88, 28
*** Tehničko uputstvo za pokretnu platformu Sky Climber
*** Tehničko uputstvo proizvođača aparata za zavarivanje Walter. http://www.zavarivanje.net/files/uputstva/walter.pdf%09
*** (2015) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Sl. glasnik RS, broj 101/2005 i 91
*** (2012) Srpski standard SRPS HD 60364-6 - verifikacija električne instalacije niskog napona
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/zeint27-15592
objavljen u SCIndeksu: 21.12.2017.
metod recenzije: jednostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka