Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 35, br. 1-2, str. 23-32
Od starog ka novom sa dr Vladanom Đorđevićem
Dom zdravlja, Berane, Crna Gora
Ključne reči: Vladan Đorđević; Teorija masovnog obolevanja; palijativnost; Kontagionistička teorija; apstrahovanje
Sažetak
Svako vreme, pa i ovo naše, ima svoje 'pokretače i kočničare'. Dr Vladan Đorđević je bio savremenik burnog vremena druge polovine 19. veka, znanog po intenzivnom previranju u biologiji i medicini. Primećena je osebujna priroda dr Vladana Đorđevića: vidovidost, dovitljivost - 'dao je više, nego mnogi obični profesionalci skupa'. Ako ni danas nije poznato kako čovek misli, tj. logička strukturalnost i logička funkcionalnost mišljenja, to sholastika greši što takvo 'prirodno mišljenje', pošto poto, uvodi u klišee. Autor je primenio devetovalentnu logiku i sistematski pristup. Mere u suzbijanju bolesti koje su primenjivane bile bi danas nazvane 'opšte higijenske mere'. One nisu morale biti dovoljno efikasne, pa je ostala mogućnost pojave po nekog obolelog, jer bi nastajala u prirodnom sistemu prilepčivosti po neka 'uzročna veza', ali primetno manje nego ranije. Zdravi izloženi mogu poslužiti dokazivanju uzročnosti, koje savremena statistika ne koristi sa ovom svrhom. Ovim i kada imamo ne postojanje statističke značajnosti ukazuje se na uzrok; odnosno, postojanje ove može da uputi na stranputicu. Razlika u oceni ishoda istog događaja ukazuje na neorijentisanost istraživača i time kosmopolitske zajednice. Palijativnost mera je omogućila dovođenje u zabludu lekara, kako je to izvanredno primetio V. Đorđević - '...on ne bi pao u pogrešku da dokazuje, kako se ljudi razboljevaju i umiru za to što su bolje obučeni, što se bolje hrane, što im je ceo život uređeniji nego što je bio', iako je grupa napredovala radom koji je vodio nabolje. Viševalentna 'logika sledovanja' kao prirodna i objektivna, je postojala pre njenog zapažanja od strane logike kao nauke. Posledica joj je 'vidoviti i nemirni duh' budućeg akademika, dr Vladana Đorđevića; što je i danas poželjno. Autor zaključuje jedan je put da se nešto otkrije (anticipira) pridavanjem značaja 'statističkoj značajnosti'; drugi koji je izabrao dr Vladan Đorđević svojim razumom (intuicijom). Iako se pojavila bolest i kad se napreduje - nije dozvolio da se: 'od jednog drveta ne vidi šuma', da se primenjene mere omalovaže. Nije dozvolio da bude obmanut pojavom bolesti, jer palijativnost mera prikriva sistem: a. kada se neuspešno, ali i b. kada se i uspešno - pa ove treba kontemplacijom podvojiti a nikako unificirati.
Reference
Adanja, B., i dr. (2003) Osnovi metodologije naučnog istraživanja u medicini. Beograd: Velarta
Arsić, B., Birtašević, B. (1978) Vojna epidemiologija. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Baković, T. (1994) Depresivni optimizam Crnogoraca. Podgorica
Borjanović, S. (1977) Epidemiološka studija pegavca u Srbiji i mogućnost njegove eradikacije. Beograd: Medicinski fakultet, doktorska disertacija
Černozubov, N. (1955) Epidemiološki metod rada. vol. VII, 1-4
Černozubov, N. (1969) Opšta epidemiologija. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika, 3. izdanje
Čukić, G., Šabotić, R. (2005) Prirodni sistem nastanka bolesti i rašomon. Praxis medica, vol. 33, br. 1-2, str. 33-38
Čukić, G. (2002) Masovno obolevanje u nekim kasarnama Srbije od 1836. do 1864. godine - intuicija nekad i sad. Timočki medicinski glasnik, vol. 27, br. 1-4, str. 39-47
Čukić, G., Dedeić, A., Bajrović, H., Kurpejović, M., Pepić, S., Dedeić, N., Hodžić, M. (2005) Epidemija zauški u Rožajama 2003. godine. Rožajski zbornik, 12, 133-48
Čukić, G. (2007) Masovna manifestacija prirodnog sistema bolesti. str. 581-7
Čukić, G., Tripković, M. (1999) Socijalna patogeneza pegavog tifusa na području severne Crne Gore. Berane: JP Informativni centar, str. 14-79
Čukić, G. (2005) Prvo ustanovljavanje entiteta pegavog tifusa na području Jugoslavije. Flogiston, br. 13, str. 53-73
Čukić, G., Šabotić, F. (2001) Epidemija botulizma tipa 'B' u selu K., Ivangrad 1991. godine. Medicinski zapisi, 55: str. 34-42
Čukić, G. (2007) Fenomen ledenog brega
Čukić, G. (2005) Crna kutija, tehnološki sistem, prirodni sistem bolesti i - 'biće'. Beograd: Zavod za intelektualnu svojinu
Čukić, G. (2006) Odnosi teorije, strategije i taktike u prevenciji epidemije pegavog tifusa u Srbiji 1914/15. godine. Praxis medica, vol. 34, br. 1-2, str. 105-112
Čukić, G., Đurić, N. (2003) Različita infestiranost larvama Trichinella spiralis. Veterinarski žurnal Republike Srpske, Banja Luka, 3 (1-2), 80-5
Čukić, G. (2003) Boleščina - značenje pojma za naše lekare i stanovništvo - dizajn zdravorazumskog pristupa. str. 62-8
Čukić, G. (2004) Do 1870. g. i posle 1870. g. Timočki medicinski glasnik, Zaječar, 29, Suppl. 2: 45, www.tmg.org.yu
Čukić, G. (2006) Dvovalentna i viševalentna logika u epidemiologiji. u: Eko ist '06, Ekološka istina, Soko Banja, str. 501-5
Čukić, G. (2004) Terenska epidemiologija Snow-ovih naslednika - 'Primer' ustanovljavanja uzoročnosti bez umrlih i/ili bolesnih. u: XXVII Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Berane, Zbornik radova, str. 186-94
Đorđević, V. (1874) Vojno-lekarska statistika. Srpski arhiv, Beograd, 1, 93-115
Đorđević, V. (1879) Istorija srpskog vojnog saniteta / History of the Serbian medical corps. Beograd: Državna štamparija, knjiga prva: 1835-1875, Istorija srpskog vojnog saniteta za prvih 40 godina njegovog razvitka (vol. I: History of the Serbian Military Medical Corps during the first 40 years of its development)
Erl, V. (2005) Uvod u filozofiju. Beograd: Dereta
Kuželj, J. (1903) Sanitetski savet - rasprava o tifusu koji je vladao u okolini Čačka i lečen u Čačanskoj okružnoj bolnici u prvoj polovini 1902. godine. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, IX, 5, str. 253-61, 6. 299 -313, 7:344-53
Last, D.M., Radovanović, Z., ur. (2001) Epidemiološki rečnik. Beograd: Naučna knjiga
Leavell, H.R., Clark, G.E. (1971) Preventivna medicina za lekare u njegovoj komuni - epidemiološki pristup. Beograd: Vuk Karadžić
Merton, R. (2002) Društvena struktura i anomija. Beograd, str. 151-9
Milar, D., Milar, J., Milar, D., Milar, M. (2003) Naučnici - Kembrički rečnik. Beograd: Dereta
Petrović, B. (1998) Teorija sistema. Beograd: Fakultet organizacionih nauka, str. VII
Poper, K.R. (2002) Objektivno saznanje - evolutivni pristup. Beograd: Paideia
Radovanović, Z., Radovanović, I., Spasić, M., Tiodorović, B., Petrović, B., Veličković, Z., i dr. (2005) Epidemiologija. Niš: Medicinski fakultet Univerziteta
Radovanović, Z., i dr. (2001) Opšta epidemiologija. Beograd: Nauka
Rajs, R.A. (2005) Čujte Srbi! Čuvajte se sebe. Nedeljni telegraf, Beograd
Ristić, S. (1998) Osnovni opšte epidemiologije. Beograd: SZZUZ
Snyder, J. (1970) Rikecije pegavca. Beograd, str. 736-60
Stanojević, V. (1992) Vojni sanitet pre i za vreme rata 1885-1886. Beograd, str. 122-52
Stanojević, V. (1925) Postanak i prve faze razvitka srpske vojske i njenog saniteta. Beograd, str. 34-69, reprint 1992
Šereš, Š. (1984) Teorija sistema. Subotica: Ekonomski fakultet, OOUR Institut za informatiku i organizaciju
Šešić, B.V. (1983) Osnovi logike. Beograd: Naučna knjiga
Špadijer-Džinić, J. (1988) Socijalna patologija - sociologija devijantnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Thaller, L. (1938) Od vrača i čarobnjaka do modernog liječnika - povijest borbe protiv bolesti i smrti - 34 table s 90 slika i 3 karte u tkstu. Zagreb: Minerva
Tulmin, S. (2002) Ljudski razum. Nikšić: Jasen
Uredništvo časopisa 'Srpski arhiv za celokupno lekarstvo' (1874) Odluke međunarodnih statističkih kongresa. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 1, str. 155-76
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 22.12.2009.