Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Praxis medica
2013, vol. 42, br. 3, str. 55-59
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 15/01/2014
Morfološke karakteristike i agilnost dece obuhvaćene aerobnim vežbanjem
aUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Pale, Republika Srpska, BiH
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Medicinski fakultet
cOpšta bolnica, Pančevo

Sažetak

Osnovni cilj istraživanja je utvrđivanje relacija između morfoloških karakteristika sa rezultatskom efikasnošću u agilnosti kod učenika starih četrnaest godina obuhvaćenih aerobnim vežbanjem. U studiju je bilo uključeno 112 dece oba pola, učenika osnovnih škola u Kosovskoj Mitrovici uzrasta 14 godina ± 6 meseci. Procena antropometrijskih karakteristika ispitanika je vršena na osnovu sledećih mera: longitudinalna dimenzionalnost skeleta (visina tela, dužina ruke, dužina noge), cirkularna dimenzionalnost skeleta i masa tela (srednji obim grudnog koša, obim butine opružene noge, maksimalan obim potkolenice, masa tela), potkožno masno tkivo (debljina kožnog nabora trbuha, butine i potkolenice). Procena agilnosti ispitanika je testirana pomoću, koverta test, dužne koraca u stranu i izvoženje osmice sa savijanjem. Statistička analiza je obuhvatala osnovne parametre deskriptivne statistike, dok su kao mera diskriminativnosti merenja korišćeni indeksi zakrivljenosti i spljoštenosti. Kanonička korelaciona analiza primenjena je da bi se objasnila struktura relacija između dva skupa varijabli. Rezultati kanoničke korelacione analize na uzorku ispitanika pokazali su da na multivarijantnom nivou postoji jaka linearna veza između morfoloških karakteristika i agilnosti dece obuhvaćene aerobnim vežbanjem.

Ključne reči

Reference

Bala, G. (1981) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Institut fizičke kulture
Egan, B., Zierath, Juleen R. (2013) Exercise Metabolism and the Molecular Regulation of Skeletal Muscle Adaptation. Cell Metabolism, 17(2): 162-184
Grassi, G.P., Turci, M., Sforza, C. (2006) Aerobic fitness and somatic growth in adolescents: a cross sectional investigation in a high school context. Journal of sports medicine and physical fitness, 46(3): 412-8
Malacko, J., Rađo, I. (2004) Tehnologija sporta i sportskog treninga. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Mandarić, S., Sibinović, A., Stojiljković, S. (2011) Effects of a high-low aerobic program on the morphological features, functional and motor abilities of female elementary school eighth graders. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 9, br. 3, str. 307-319
Monti, J.M., Hillman, C.H., Cohen, N.J. (2012) Aerobic fitness enhances relational memory in preadolescent children: the FITKids randomized control trial. Hippocampus, 22(9): 1876-82
Najšteter, D. (1991) Metode i organizacioni oblici rada. u: Teorija i metodika sportskog treninga, Sarajevo, str. 39-48
Pržulj, D. (2004) Topološke karakteristike proporcionalnosti tjelesne grade dječaka uzrasta 10 godina. u: Simpozijum antropologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem (II), zbornik sažetaka, Jahorina: Društvo antropologa Republike Srpske, 35-36
Raine, L.B., Lee, H.K., Saliba, B.L., Chaddock-Heyman, L., Hillman, C.H., i dr. (2013) The influence of childhood aerobic fitness on learning and memory. PLoS One, 8, (9), e72666. doi:r0.r37r/journal.pone.0072666
Shephard, R.J. (1992) Effectiveness of Training Programmes for Prepubescent Children. Sports Medicine, 13(3): 194-213
Telama, R. (1988) Sports in and out of school. u: Malina R.M. [ur.] Young Athletes: Biological, Psychological, and Educational Perspectives, Champaign, Illinois: Human Kinetics Books, 205-221
Tremblay, A., Simoneau, J.A., Bouchard, C. (1994) Impact of exercise intensity on body fatness and skeletal muscle metabolism. Metabolism, 43(7): 814-8
Višnjić, D. (2006) Nastava fizičkog vaspitanja od V-VIII razreda osnovne škole: Priručnik za studente, nastavnike i profesore. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Zdanski, I., Galić, M. (2002) Didaktika fizičkog vaspitanja. Banja Luka: Udruženje građana-nastavnika osnovnih i srednjih škola 'Petar Kočić'