Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije
1998, br. 34, str. 47-54
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Neke bioantropološke karakteristike stanovništva pojedinih etničkih grupa u Sremu

Sažetak

U poslednjih 300 godina područje Srema trajno naseljavaju različite etničke grupe, koje mu daju karakterističnu demografsku i antropološku strukturu. U radu je izvršena biometrijska analiza: visine tela, dužine ekstremiteta mase tela, srednjeg obima grudnog koša kao i fiziološko svojstvo vitalni kapacitet pluća. Ispitano je 1824 osobe od 20 do 50 god. starosti tj. 965 muškaraca i 859 žena srpske, hrvatske, slovačke, rusinske i mađarske nacionalnosti, a druge manje brojne grupe svrstane su u kategoriju ostalih i takođe su posebno analizirane. Utvrđena je mnogo veća heterogenost ispitivanih karakteristika kod muškog pola, kod kojih F vrednosti za sve karakteristike pokazuju značajne razlike, dok kod ženskog pola nijedna F vrednost nije statistički značajna. Analiza biološke povezanosti rađena je stoga samo kod muškog pola i ona je ukazala da su po ispitivanim svojstvima najsličniji Srbi starosedeoci sa Rusinima, Srbi doseljenici sa Hrvatima, dok su Slovaci i Mađari udaljeni međusobno, a i od ostalih grupa. Ove razlike između etničkih grupa, iako veoma male, u skladu su sa istorijskim podacima o poreklu ovih naroda.

Ključne reči

Reference

Behluli, L. (1987) Biometrijska analiza morfoloških i fizioloških svojstava u odraslih osoba s obzirom na funkciju respiratornog sistema. Priština: Medicinski fakultet, doktorska disertacija
Božić-Krstić, V. (1976) Neke fizičke osobine stanovništva SAP Vojvodine. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet - Institut za biologiju, magistarski rad
Das, P.K. (1988) Correlations between genetic, geographic and linguistic distances: A study of bio-cultural divergence in the Southern Mundari speaking tribes of Orissa. u: 12th ICAES, Zagreb, Yugoslavia, 24-31 July, book of abstracts
Gavrilović, Ž., Božić-Krstić, V. (1981) Morfofiziološke i biotipološke karakteristike odraslih i starih osoba. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 18, str. 33-80
Gavrilović, Ž. (1978) Antropološke karakteristike stanovništva Fruške gore. Novi Sad: Matica srpska
Gomzi, M., Smolej-Narančić, N., Rudan, P. (1983) Relationship between physiological properties and anthropometric traits in the population of Island of Silba. Coll Antropol, vol. 7, str. 14-19
Momirović, K. (1970) Komparativna analiza latentnih antropometrijskih dimenzija muškaraca i žena. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 7, str. 193-217
Neves, W.A., Salzano, F.M., da Rocha, F.J. (1985) Principal-components analysis of Brazilian Indian anthropometric data. Am J Phys Anthropol, 67(1): 13-7
Popović, D.J. (1990) Srbi u Vojvodini. Novi Sad: Matica srpska, knj. III
Schmidt, H.D. (1991) Antropološka struktura populacija južne i jugozapadne Rumunije. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 28, str. 15-25
Smolej-Narančić, N., Miličić, J., Rudan, P., Chaventre, A. (1983) Inter relations of the anthropological traits of the population of the Island of Silba, Yugoslavia. Coll Antropol, 7, str. 48-55, (Anthropological Poster Conference)
Stojanović, M., Ilić, N., Momirović, K., Hošek, A.V. (1980) Relacije vitalnog kapaciteta pluća i antropometrijskih dimenzija u mladih odraslih muškaraca. Kineziologija, Zagreb, vol. 10, str. 27-33
Vlahović, P., Janićijević, B., Kušec, V., Miličić, J., Peranović, M., Rudan, P., Smolej-Narančić, N., Sujoldžić, A., Šimić, D. (1988) Bioantropološka istraživanja đerdapskog Podunavlja. Beograd: Filozofski fakultet - Odeljenje za etnologiju i antropologiju