Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Seksualni dimorfizam u prostoru nekih modaliteta agresivnosti
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
Ključne reči: seksualni dimofizam; agresivnost
Sažetak
Analizirani su, pod kanoničkim modelom diskriminativne analize, podaci dobijeni na uzorku od 360 ispitanika, 180 muškog i 180 ženskog pola, starih od 15 do 20 godina, koji je bio dovoljno reprezentativan za populaciju ućenika i ućenica srednjih škola u Srbiji. Na osnovu standardizovanih i normalizovanih rezultata u baterijama KOG 3 i KON 6 izračunate su, u skladu sa onim delom kibernetičkog modela regulativnih funkcija koji se odnosi na funkcije sistema za regulaciju i kontrolu reakcija napada, ove varijable kojima su procenjeni modaliteti agresivnosti pretpostavljeni tim modelom (Ol) AG1: primarna agresivnost, definisana noreprinefrinskom modulacijom testosteronske baze agresivnosti, (02) AG2: sekundarna agresivnost definisana eprinefrinskom modulacijom testosteronske baze agresivnosti, (03) AGR: bazična agresivnost, definisana disfunkcijom sistema za regulaciju i kontrolu reakcija napada, (04) PRIMAG: primitivna agresivnost, definisana poremećajima kognitivne kontrole bazične agresivnosti, (OS) HISTAG histerićna agresivnost, definisana interakcijom poremećaja sistema za regulaciju i kontrolu organskih funkcija i bazične agresivnosti, (06) DISAG disocirana agresivnost, definisana interakcijom poremećaja sistema za koordinaciju i kontrolu regulativnih funkcija i bazične agresivnosti, (07) IMPAG: impulsivna agresivnost, definisana interakcijom poremećaja sistema za regulaciju aktiviteta i bazične agresivnosti, (08) PATAG: psihopatska agresivnost, definisana interakcijom poremećaja sistema za evaluaciju konativnih funkcija i bazične agresivnosti, (09) ORAG: oralna agresivnost definisana modulacijom bazične agresivnosti zbog fiksacije na oralnu fazu libidinoznog razvoja, i (10) ANAG: analna agresivnost, definisana modulacijom bazične agresivnosti zbog fiksacije na analnu fazu libidinoznog razvoja. Nađeno je da se mladi muškarci i žene značajno razlikuju u prostoru ovih modaliteta agresivnosti. Njihovi centroidi na diskriminativnoj funkciji bili su udaljeni za 1.36 standardnih devijacija te funkcije, pa je koeficijent separacije polova iznosio 0.52. Mladi muškarci imali su značajno veće rezultate na merama primarne i, naročito, psihopatske agresivnosti, a mlade žene značajno veće rezultate na merama primitivne i impulsivne agresivnosti. Bipolarna diskriminativna funkcija, na kojoj su ispitanici ženskog pola imali većinom pozitivne, a ispitanici muškog pola većinom negativne vrednosti, diferencirala je modalitete agresivnosti koji su posledica poremećaja evaluativnih funkcija i jake primarne agresivnosti od modaliteta koji su posledica slabe kortikalne kontrole agresivnih impulsa. Kako se na generalnom faktoru agresivnosti, koji je bio definisan prvom glavnom komponentom svih analiziranih modaliteta, ispitanici različitoog pola nisu značajno razlikovali, zaključeno je da su nesaglasni rezultati u dosadašnjim istraživanjima posledica primene testova pristrastnih prema nekim modalitetima agresivnosti, i da se mladi muškarci i žene razlikuju po tome što njihovo agresivno ponašanje zavisi od različitih kognitvnih i konativnih generatora i razlićitih smerova procesa socijalizacije.
Reference
Costa, P.T., Mccrae, R.R. (1992) NEO-PI-R: Professional Manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources
Digman, J.M. (1990) Personality structure: Emergence of the five-factor model. Annual Review of Psychology, 41(1): 417-440
Hošek, A.V., Momirović, K. (1997) Razlike kognitivnih i ponašajnih karakteristika žena i muškaraca starih od 15 do 20 godina. u: Deseti kongres psihologa Jugoslavije, Knjiga rezimea, Beograd: Savez društava psihologa Jugoslavije, 25
Hošek, A.V., Momirović, K. (1999) Seksualni dimorfizam u kognitivnom i konativnom prostoru. u: Empirijska istraživanja u psihologiji (V), naučni skup, Beograd, knjiga rezimea, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju, str. 17-18
Hošek, A.V., Momirović, K., Jovanović, S.S. (1999) Prilog analizi seksualnog dimorfizma u konativnom prostoru. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI, tehnički izveštaj
Momirović, K., Wolf, B., Džamonja, Z. (1992) KON 6 - kibernetička baterija konativnih testova. Beograd: Savez društava psihologa Srbije - Centar za primenjenu psihologiju
Momirović, K. (1997) O diskriminativnim funkcijama, diskriminativnim faktorima i nekim očiglednim glupostima. Statistička revija, vol. 46, br. 1-2, str. 79-100
Wolf, B., Momirović, K., Džamonja, Z. (1992) KOG 3 - baterija testova inteligencije. Beograd: Savez društava psihologa Srbije - Centar za primenjenu psihologiju
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.