Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2003, vol. 25, br. 3, str. 85-91
Osnovna načela psihijatrijske rehabilitacije
Klinički centar Srbije, Klinika za psihijatriju, Beograd
Ključne reči: psihijatrija; rehabilitacija; oporavak; hronična mentalna bolest
Sažetak
Psihijatrijska rehabilitacija je relativno mlada oblast, jedna subspecijalnost u širem polju rehabilitacije. Jedan od najuzbudljivijih novijih dodataka psihijatrijsko rehabilitacionom načinu razmišljanja je razvoj koncepta oporavka od ozbiljne mentalne bolesti. Zato što su ova stanja često doživotna, pacijenti i stručnjaci praktično nisu koristili ovaj termin. Danas koncept oporavka, sa optimističkim pogledom u budućnost, postaje široko prihvaćen. Oporavak je definisan kroz neke od ciljeva psihijatrijske rehabilitacije koji počivaju na više bazičnih principa. Ciljevi predstavljaju željeno stanje ili svrhu kojoj se teži i koja se postiže. Principi su specifične odredbe zamišljene tako da obezbede realizaciju ciljeva, određivanjem smernica za rešavanje specifičnih situacija ili ponašanja. U radu autori opisuju koncept oporavka i daju prikaz najglavnijih opštih ciljeva i principa psihijatrijske rehabilitacije.
Reference
Anthony, W.A. (1993) Recovery from mental illness: The guiding vision of the mental health service system in the 1990s. Psychosocial Rehabilitation Journal, 16 (4), 11-23
Anthony, W.A., Cohen, M.R., Farkas, M.D. (1990) Psychiatric rehabilitation. Boston: Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston University
Carling, P. (1990) Return to community. New York, itd: Guilford Press
Harding, C.M., Zahniser, J.H. (1994) Emirical correction of seven myths about schizophrenia with implication for treatment. Acta Psychiatr Scand, 90 (Suppl 384), 140-146
IAPRS (1996) Code of ethics for psychiatric rehabilitation practitioners. Columbia, Maryland
IAPRS (1996) Core principles of psychiatric rehabilitation. Columbia, Maryland
IAPRS (1998) The registry for psychiatric rehabilitation practitioners. Columbia, Maryland
Torrey, E.F. (1997) Out of the shadows: Confronting America's mental illness crisis. New York, itd: Wiley
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.