Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:43
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:41
članak: 1 od 1  
Engrami
2005, vol. 27, br. 3-4, str. 43-49
jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja

Incest i seksualnost
Psihijatrijska klinika, Sokolac, Republika Srpska

Sažetak

Ovaj rad je inspirisan temom incestuoznih odnosa, o kojima se na našim prostorima, zbog osetljivosti same teme i njenog mogućeg razornog delovanja na porodicu u kojoj se događa kršenje najstarijih zabrana, u suštini malo govori. Ljudske edipalne želje, koje podrazumevaju agresivnost prema ocu i incestuoznost prema majci u većini ljudskih zajednica sprečene su kulturnim zabranama i socijaliziranim modelima ponašanja. Incestuozne radnje i manevri događaju se uglavnom skriveno, a uzroci incesta proizilaze iz ličnosti izvršioca, sredine u kojoj se ta ličnost razvijala i uslova u kojima živi. Incest u analiziranom slučaju dogodio se između majke i sina, koji je bio u periodu latencije (na uzrastu od 8 godina), dovodeći do dubokih sukoba u njegovoj ličnosti, posebno na planu buduće seksualnosti.

Ključne reči

Reference

Ćeranić, S. (2005) Normalni razvoj ličnosti i patološka uplitanja - razvojno-psihoanalitički pristup. Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Daneš, V. (2003) Dijete, vanjski svijet i psihički poremećaji. Zenica: Dom štampe, str. 98-106
Ferenczi, S. (1989) Talassa, teorija genitalnosti. Zagreb: Naprijed
Frojd, S. (1979) O seksualnoj teoriji - totem i tabu. Novi Sad: Matica srpska
Kecmanović, D., ur. (1989) Psihijatrija. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Lorenzer, A. (1989) Intimnost i socijalna patnja - arheologija psihoanalize. Zagreb: Naprijed
Trbović, M. (1986) Incest i klinička slika shizofrenije. Socijalna psihijatrija, Zagreb, vol. 14, br. 4, str. 273-280