članak: 1 od 1  
Arheografski prilozi
2004-2005, br. 26-27, str. 109-122
jezik rada: srpski
izvorni naučni članak
Struktura Bratkovoga mineja - kratak pregled
Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet

Sažetak

U ovom radu autor iznosi rezultate istraživanja strukture službi Bratkovoga mineja. Rukopis Bratkovoga mineja ima četiri dela. Prva dva su nastala u drugoj četvrtini 13. veka i čine služabni minej za mesece septembar novembar. Druga dva su nastala u prvoj polovini 14. veka i čine praznični minej za ostale mesece. Struktura službi služabnog dela pokazuje da ima podlogu studijskih mineja ali da je prilagođavan minejima jerusalimske provenijencije. Struktura prazničnog dela približava se današnjem sastavu minejskih službi.

Ključne reči

Bratkov minej; bogoslužbena tradicija; struktura službi; studijski tipik; jerusalimski tipik

Reference

Domentijan (2001) Žitije Svetoga Save. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Grujić, R.M. (1936) Palestinski uticaji na sv. Savu pri reformisanju monaškog života i bogoslužbenih odnosa u Srbiji. u: Ćorović V. (ur.) Svetosavski zbornik, Beograd, I, str. 279-312
Jagić, V. (1881) Služebnye minei za sentjabr', oktjabr' i nojabr' v cerkovnoslavjanskom perevode po russkim' rukopisjam' 1095-1097 g. S. Peterburg''
Mirković, L. (1956) Romanov tipik. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 13-14, str. 37-60
Mirković, L. (1957) Tipik arhiepiskopa Nikodima. Bogoslovlje, I (XVI), sv. 2, 12-19
Mirković, L. (1958) Tipik arhiepiskopa Nikodima. Bogoslovlje, II (XVII), sv. 1, str. 69-88
Mošin, V.A. (1962) O periodizaciji rusko-južnoslavenskih književnih veza. Slovo, Zagreb, 15-16, 13-130
Pentkovskij, A.M., Jovčeva, M. (2001) Prazdničnye i voskresnye blaženny v vizantijskom i slavjanskom bogosluženii VIII-XIII vv. Palaeobulgarica, 25/3, 31-60
Pentkovskij, A.M. (2001) Tipikon patriarha Aleksija Studita v Vizantii i na Rusi. Moskva
Pentkovskij, A.M. (2003) Ktitorskie tipikony i bogoslužebnye sinaksari evergetidskoj gruppy. Bogoslovskye trudy, 38, 321-355
Petković, S. (1997) Predstava svetog Save Jerusalimskog u oltaru pećke crkve Svetih Apostola. Saopštenja, 29, str. 55-63
Popov, G. (1994) Sledi ot rasprostranenieto na Naumovija kanon za sv. Apostol Andrej. Starob''lgarska literatura, 28-29, 10-22
Simić, P. (1974) Struktura i redakcije slovenskih mineja. Bogoslovlje, XVIII (XXXIII), sv. 1-2, 67-108
Simić, P. (1977) Rad Svetog Save na osavremenjivanju bogosluženja u Srpskoj crkvi. u: Velimirović Jovan (ur.) Sveti Sava - spomenica povodom osamstogodišnjice rođenja 1175-1975, Beograd: Sveti arhijerejski sinod SPC, str. 181-205
Stefanović, D.E. (1989) Prilog proučavanju mesecoslova XIII i XIV veka. Južnoslovenski filolog, Knj. 45, str. 137-160
Subotin-Golubović, T.S. (1987) Odvojene službe svetima u grčkim minejima XI veka. Arheografski prilozi, 9, 317-320
Subotin-Golubović, T. (1988-1989) Kanoni u službama 1. septembra u najstarijim srpskim minejima XIII veka. Arheografski prilozi, 10-11, 51-59
Subotin-Golubović, T.S. (1991) Mineji u Danilovom vremenu. u: Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba, Beograd, str. 253-260
Subotin-Golubović, T.S. (1995) Uporedno proučavanje strukture srpskih i vizantijskih mineja starijeg perioda. u: Proučavanje srednjovekovnih južnoslovenskih rukopisa, Beograd, str. 439-446
Štavljanin-Đorđević, Lj. (1976) Bratkov minej - kratak prikaz. u: Zbornik istorije književnosti, SANU, 10, str. 21-40
Štavljanin-Đorđević, L., Grozdanović-Pajić, M., Cernić, L. (1986) Opis ćirilskih rukopisa Narodne biblioteke Srbije. Beograd: Narodna biblioteke Srbije
Teodosije, Hilandarac (1992) Žitije svetog Save. Beograd
Trifunović, Đ.V. (2001) Ka počecima srpske pismenosti. Beograd: Otkrovenje