Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo
2006, vol. 42, br. 2, str. 149-156
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
Plodnost oraničnih površina u privatnom vlasništvu u Vojvodini
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Sažetak

Sistem kontrole plodnosti zemljišta i upotrebe đubriva (u daljem tekstu Sistem) sa naučnog aspekta zasnovan je 1980. godine, a zakonski je zaživeo 1985. godine. Sistem obuhvata kontrolu svih faktora koji određuju plodnost zemljišta i dejstvo đubriva, odnosno preko ishrane utiču na rast, razviće i prinose biljaka, kao i mere kojima se ovi usmeravaju u cilju ostvarenja visoke I stabilne proizvodnje uz primenu ekonomičnosti i zaštitu biosfere. U toku proteklih 15 godina zbog ekonomske krize i ratnih razaranja Sistem nije sprovođen u dovoljnoj meri u poljoprivrednoj praksi. U toku 2002.-2004. godine sprovedena je akcija besplatnog analiziranja zemljišta u privatnom vlasništvu. Inicijatori i organizatori su bili Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, kao vodeća naučna ustanova iz oblasti poljoprivrede u zemlji Rezultati akcije pokazuju punu opravdanost na daljem radu oživljavanja Sistema.

Ključne reči

Reference

*** (2005) Rezolucija VI Kongresa Jugoslovenskog društva za proučavanje zemljišta. u: Kongres Jugoslovenskog društva za proučavanje zemljišta (VI), Novi Sad, Republički zavod za statistiku, str. 26-27
Bogdanović, D.M., Ubavić, M., Dozet, D. (1993) Hemijska svojstva i obezbeđenost zemljišta Vojvodine neophodnim makroelementima. u: Kastori Rudolf [ur.] Teški metali i pesticidi u zemljištu Vojvodine, Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 197-215
Bogdanović, M., Velkonja, N., Racz, Z. (1966) Priručnik za ispitivanje zemljišta. Beograd: Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta, Knjiga I - Hemijske metode ispitivanja zemljišta
Ćirović, M., Sekulić, P., Hadžić, V. (1993) Opšte stanje plodnosti vojvođanskog černozema u zavisnosti od tipa vlasništva. u: Kastori Rudolf [ur.] Teški metali i pesticidi u zemljištu - teški metali i pesticidi u zemljištima Vojvodine, Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 291-298
Manojlović, S. (1986) Sistem kontrole plodnosti zemljišta i upotrebe đubriva u SAP Vojvodini - od naučnih istraživanja, preko razvojnih istraživanja do funkcionisanja u poljorivrednoj proizvodnji Vojvodine. Zbornik radova Pokrajinskog komiteta za nauku i informatiku, Novi Sad, 18, str. 123-127