Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:1
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Acta Facultatis Medicae Naissensis
2004, vol. 21, br. 3, str. 143-151
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Lečenje fraktura femura kod dece - savremene mogućnosti lečenja i naša iskustva
Klinički centar Niš

Sažetak

Fraktura femura je najčešća ozbiljna povreda koštanog sistema u dečjem uzrastu. Ove povrede se najčešće javljaju ili u ranom detinjstvu, ili u adolescenciji. Najveći broj ovih fraktura zaraste dobro, bez obzira na način lečenja. Gipsana imobilizacija, ili trakcija posle koje sledi gipsana imobilizacija, su dugo bile vrlo uspešne metode lečenja. U poslednjoj deceniji je došlo do razvoja agresivnijeg pristupa, kao što je unutrašnja i spoljašnja fiksacija, da bi se smanjila cena lečenja i neželjeni efekti produžene imobilizacije. Donošenje odluke o načinu lečenja se zasniva na razmatranju uzrasta, pola, lokalizacije i tipa preloma, poznavanja remodelacionog potencijala i socioekonomskog stanja deteta i njegove porodice. U četvorogodišnjem periodu zbog frakture femura, različitim metodama je lečeno sedamdesetpetoro dece (77 femura), uzrasta od 6 meseci do 15 godina. Šezdesetšestoro dece (68 femura) su ispunili kriterijume za uključenje u studiju. Metode lečenja su obuhvatale gipsanu imobilizaciju (31), trakcija sa gipsanom imobilizacijom (4), otvorenu repoziciju i kompresivnu osteosintezu pločom (12), spoljašnju fiksaciju fiksatorom M.20 po Mitkoviću (20), i intramedularnu osteosintezu (1). Svaki način lečenja ima jasne prednosti i nedostatke. Na osnovu rezultata našeg ispitivanja i pregleda literature razvili smo sledeće preporuke za lečenje fraktura femurau dečjem uzrastu: deca mlađa od 6 godina mogu se uspešno lečiti ortopedskom repozicijom i gipsanom imobilizacijom. Ako je inicijalni deplasman fragmenata veći od 2 cm, ili je test teleskopiranja pozitivan, preporučuje se period trakcije pre gipsane imobilizacije. Kod starije dece, sa dugačkim spiralnim ili kominutivnim prelomima, sa velikim slobodnim fragmentom, kao i kod politraumatizovane dece, spoljašnja fiksacija je metoda izbora. Kod starije dece sa dislociranim poprečnim ili kratkim kosim prelomima, kao i kod dece sa teškim povredama glave, kompresivna ploča predstavlja bolji izbor. Rigidna intramedularna fiksacija se ne preporučuje zbog visokog rizika od avaskularne nekroze. Elastična intramedularna osteosinteza titanijumskim ili Enderovim klinovima se u svetu smatra najboljim načinom lečenja, ali su visoka cena i manja aksijalna i rotatorna stabilnost, njeni glavni nedostatci. Minimalno invaziva perkutana osteosinteza pločom i unutrašnji fiksator su metode čija se potencijalna vrednost u lečenju preloma femura kod dece mora razmotriti u budućnosti.

Ključne reči

Reference

Berne, D., Mary, P., Damsin, J., Filipe, G. (2003) Femoral shaft fracture in children: Treatment with early spica cast. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot, 89(7): 599-604
Caird, M.S., Mueller, K.A., Puryear, A., Farley, F.A. (2003) Compression plating of pediatric femoral shaft fractures. J Pediatr Orthop, 23(4): 448-52
Davidson, R. (2001) Titanium elastic nails for pediatric femur fractures: A multicenter study of early results with analysis of complications. J Pediatr Orthop, 21(1): 4-8
Domb, B.G., Sponseller, P.D., Ain, M., Miller, N.H. (2002) Comparison of dynamic versus static external fixation for pediatric femur fractures. J Pediatr Orthop, 22(4): 428-30
Flynn, J.M., Skaggs, D., Sponseller, P.D., Ganley, T.J., Kay, R.M., Leitch, K.K. (2002) The operative management of pediatric fractures of the lower extremity. J Bone Joint Surg Am, 84, str. 2288-2300
Flynn, J.M. (1998) Current treatment options for pediatric femur fractures. Penns Orthop Journal, 11, str. 27-35
Hedin, H., Hjorth, K., Rehnberg, L., Larsson, S. (2003) External fixation of displaced femoral shaft fractures in children: A consecutive study of 98 fractures. J Orthop Trauma, 17(4): 250-6
Hedin, H., Hjorth, K., Larsson, S., Nilsson, S. (2003) Radiological outcome after external fixation of 97 femoral shaft fractures in children. Injury, 34(4): 287-92
Hinton, R.Y., Lincoln, A., Crockett, M.M., Sponseller, P., Smith, G. (1999) Fractures of the femoral shaft in children. Incidence, mechanisms, and sociodemographic risk factors. J Bone Joint Surg Am, 81(4): 500-9
Jawadi, A.H., Letts, M. (2003) Injuries associated with fracture of the femur secondary to motor vehicle accidents in children. Am J Orthop, 32(9): 459-62; di
Kesemenli, C.C., Subasi, M., Arslan, H., Tuzuner, T., Necmioglu, S., Kapukaya, A. (2004) Is external fixation in pediatric femoral fractures a risk factor for refracture?. J Pediatr Orthop, 24(1): 17-20
Luhmann, S.J., Schootman, M., Schoenecker, P.L., Dobbs, M.B., Gordon, J. (2003) Complications of titanium elastic nails for pediatric femoral shaft fractures. J Pediatr Orthop, 23(4): 443-7
Mostafa, M.M., Hassan, M.G., Gaballa, M.A. (2001) Treatment of femoral shaft fractures in children and adolescents. J Trauma, 51(6): 1182-8
Ozdemir, H., Yensel, U. (2003) Immediate percutaneous intramedullary fixation and functional bracing for the treatment of pediatric femoral shaft fracture. J Pediatr Orthop, 23(4): 453-7
Rybka, D., Trc, T., Mrzena, V. (2003) Conservative treatment of femoral fractures in children in data from the Orthopedic Clinic of the 2nd Medical Faculty of Charles University. Acta Chir Orthop Traumatol Cech, 70(3): 170-6
Weinberg, A.M., Hasler, C.C., Leitner, A., Lampert, C., von Laer, L. (2000) External fixation of pediatric femoral shaft fractures treatment and results of 121 fractures. European Journal of Trauma, 26, str. 25-32