Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 24, br. 4, str. 213-218
Istraživanje koncepta kvaliteta života na Medicinskom fakultetu u Nišu
Klinički centar Niš, Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja

e-adresatljilja@bankerinter.net
Sažetak
Davanjem centralnog mesta subjektivnom doživljavanju i individualnoj percepciji pojedinaca, koncept kvaliteta života u medicini je omogućio suštinski nov pristup pitanjima zdravlja i bolesti, izazivajući time veliku pažnju istraživača širom sveta. Cilj ovog rada bio je da prikaže istraživanja na temu kvaliteta života, obavljena na Medicinskom fakultetu u Nišu. Podaci su dobijeni pretraživanjem radova objavljenih u časopisima citiranim u Medline bazi podataka, kao i pregledom spiska odbranjenih doktorskih i magistarskih teza na Medicinskom fakultetu u Nišu, koji su u svom naslovu sadržali termin “kvalitet života”. Zaključno sa krajem marta 2007. godine, u svetu je publikovano preko 19 500 studija iz različitih oblasti medicine, čiji je primarni cilj bio utvrđivanje kvaliteta života. Od ovog broja, 22 su nastale kao rezultat rada domaćih stručnjaka, među kojima su i 2 rada niških autora. Na Medicinskom fakultetu u Nišu odbranjene su 3 doktorske teze, kao i 7 magistarskih teza na temu kvaliteta života. Početkom 2004. godine izdata je monografija “Kvalitet života kod mentalnih poremećaja”. Do danas su relativno retka istraživanja kvaliteta života na Medicinskom fakultetu u Nišu, uz to sprovedena u malom broju medicinskih oblasti, ujedno su i poziv za aktivnijim i raznovrsnijim uključivanjem kategorije ličnog iskustva ljudi pogođenih bolešću pri planiranju budućih naučnih projekata i studija.
Reference
Bren, L. (2006) The importance of patient-reported outcomes... it's all about the patients. FDA Consumer Magazine
Fred, H.L. (1997) The tyranny of technology. Hosp Pract (Off Ed), 32(3): 17-8, 21
Miljković, S., Vukić, D., Trajanović, Lj. (2004) Kvalitet života kod mentalnih poremećaja. Niš: Društvo bihevioralne teorije i prakse
Patrick, D.L., Starks, H.E., Cain, K.C., Uhlmann, R.F., Pearlman, R.A. (1994) Measuring preferences for health states worse than death. Med Decis Making, 14(1): 9-18
Power, M., Harper, A., Bullinger, M. (1999) The World Health Organization WHOQOL-100: Tests of the universality of Quality of Life in 15 different cultural groups worldwide. Health Psychol, 18(5): 495-505
Radovanović, N., Jakovljević, Đ. (1997) Quality of life after open heart surgery. Novi Sad: University Clinic of Cardiovascular Surgery, Institute of Cardiovascular Diseases, 1-256
Rakel, R.E. (2000) Compassion and the art of family medicine: From Osler to Oprah. J Am Board Fam Pract, 13(6): 440-8
Rančić, M. (2002) Kvalitet života u bolesnika sa lokalno uznapredovalim i metastatskim nemikrocelularnim karcinomom bronha. Niš: Medicinski fakultet, doktorska disertacija
Stojanović, M. (2004) Uticaj adekvatnosti dijalize i komorbidnih stanja na kvalitet života pacijenata na hemodijalizi. Niš: Medicinski fakultet, doktorska disertacija
Stojanović, M., Ilić, S., Stefanović, V. (2006) Influence of co-morbidity on health-related quality of life in patients treated with hemodialysis. International Journal of Artificial Organs, vol. 29, br. 11, str. 1053-1061
Stojanović, M., Stefanović, V. (2007) Assessment of Health-related Quality of Life in Patients Treated With Hemodialysis in Serbia: Influence of Comorbidity, Age, and Income. Artificial Organs, 31(1): 53
Testa, M.A., Simonson, D.C. (1996) Assesment of quality-of-life outcomes. N Engl J Med, 334(13): 835-40
Vukić, D. (2003) Komparativna analiza kvaliteta zivota paranoidnih shizofrenih bolesnika u uslovima bolničkog i vanbolničkog lečenja. Niš: Medicinski fakultet, doktorska disertacija
WHOQOL Group (1993) Measuring quality of life: The development of the World Health Organization Quality of Life Instrument (WHOQOL). Geneva
Wilson, I.B., Cleary, P.D. (1995) Linking clinical variables with health-related quality of life: A conceptual model of patient outcomes. JAMA, 273(1): 59-65
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 12.05.2008.