Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 24, br. 4, str. 219-222
Jezik i medicina - razgovor sa bolesnikom
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet
Ključne reči: medicinski razgovor; komunikacija; sadržaj; terminologija
Sažetak
U ovom radu izneseni su argumenti koji govore u korist upotrebe tipičnog medicinskog razgovora u procesu predavanja Engleskog jezika za potrebe medicine. Pre svega, takva metoda je u bliskoj vezi sa mnogo hvaljenom metodom učenja, zasnovanom na sadržaju koji ima poseban značaj za predavanje i učenje Engleskog jezika za posebne potrebe. Štaviše, ona omogućava aktivno učestvovanje studenata, na više načina, koji se nađu u području ekspertize sa kojom su upoznati, a istovremeno su u poziciji da vežbaju i znanje medicine i znanje engleskog jezika. Kod ove metode, student je u centru i sama metoda je orijentisana ka njemu, jer mu pruža mogućnost preuzimanja inicijative upravljajući procesom podučavanja učenja. Osim toga, studenti stiču uvid u socijalne i komunikativne veštine koje su od velike važnosti za njihovu praksu, ali koje retko kada uče ili vežbaju u drugim predmetima u toku studija.
Reference
Dudley-Evans, T., John, M.J.St. (1998) Developments in English for specific purposes: A multidisciplinary approach. Cambridge, itd: Cambridge University Press
Hutchinson, T., Waters, A. (1987) English for specific purposes: A learning-centered approach. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Kennedy, M. (2000) Teaching communication skills to medical students: Unexpected attitudes and outcomes. Teaching in Higher Education, 61,pp. 119-123
Mcdonough, J. (1984) ESP in perspective: A practical guide. London: Collins
Snow, M.A. (1998) Trends and issues in content-based instruction. Annual Review of Applied Linguistics, 18, str. 243-267
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 12.05.2008.