Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 53, br. 3, str. 266-271
Primena postupka vanadiranja u funkciji produženja radnog veka delova
Elemir
Sažetak
U radu je dat pregled literaturnih podataka o istraživanju uticaja sloja vanadijum karbida, formiranog termo-reaktivnom difuzijom na površini alatnih čelika i kalupa za livenje i kovanje. U zapadnoj naučno-stručnoj literaturi (USA i Japan) postoji dosta informacija o vanadiranim slojevima dobijenim na alatnim čelicima i kalupima, dok je u našim naučno-stručnim krugovima, i pored superiornih osobina koje sloj pruža u procesu eksploatacije, postupak ostao gotovo nepoznat. Kako je postupak vanadiranja još uvek uglavnom nepoznat našoj široj naučno-stručnoj javnosti, u radu su sistematizovana znanja i opisane osnovne zakonitosti, prednosti i nedostaci postupka vanadiranja, sa osvrtom na karakteristične primere njegove primene na sadašnjem nivou znanja. S obzirom da ekstremno tvrdi sloj formiran postupkom vanadiranja poseduje odlične osobine, od kojih treba izdvojiti: veoma visoku otpornost prema mehanizmu abrazije i athezije, dobre tribo-hemijske osobine i vrlo nizak koeficijent trenja, autori smatraju da će podaci u ovom radu poslužiti kao korisna referenca za proširenje primene ovog postupka i u našim proizvodnim pogonima, kao uobičajenog postupka obrade.
Reference
*** Carbide coating process and application in Japanese cold forging industry. http://www.tdcoating.com/SME_February96.htm, (poseć. oktobra 2011)
*** Tool treatment extends core and pin life in die cast operations, tool_treatment. http://www.tdcoating.com/DCE_ tool_treatment.htm (posećeno oktobra 2011)
Aghaie-Khafri, M., Fazlalipour, F. (2008) Vanadium carbide coatings on die steel deposited by the thermo-reactive diffusion technique. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 69(10): 2465-2470
Calik, A., Taylan, F., Sahin, O., Ucar, N. (2009) Comparison of mechanical properties of boronized and vanadium carbide coated AISI 1040 steels. Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, 16(5), 326-330
Fazluddin, B.S., Koursaris, A., Ringas, C., Cowie, K. (1995) Corrosion behavior of vanadium carbide coating produced by a thermal diffusion process. Materials and Manufacturing Processes, 10(2), 159-69
Ferreira, J., Banach, A. Hard thin film coatings for forming tools. South Africa: TD Coating Centre (Pty) Ltd, 1450
Horvath, E., Perry, A.J. (1980) Vanadium coating of carbon steels by chemical vapor deposition. Thin Solid Films, 65(3), 309-14
I.B.C. Coating Technologies Inc Vanadium Carbide Coating (TDC & TD-H). http://www.ibccoatings.com/vanadium-carbide-coating-tdc-tdh.html
Liu, X.J., Li, Q.L., Jiang, J.X., Liu, B. (2010) AdvanMater. Resea, 150-151; 183
Matijević, B., Stupnišek, M. Application of vanadizing process of tools and dies. Zagreb: University of Zagreb - Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture
Matijević, B., Stupnišek, M. (2009) Novelty in Diffusion Coating Technology. Materials and Manufacturing Processes, 24(7-8): 887-893
TD Coating Centre Coating and manufacture of performance tooling. http://www.td.co.za/td.html
Wang, G.B. (1997) Wear mechanisms in vanadium carbide coated steels. Wear, 212(1): 25-32
Yang, M.B., Tang, L.W., Yang, H., Zhao, W.L. (2008) Key Enginee Mater, 373-374, 196
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Zaštita materijala (2013)
Primena postupka vanadiranja u funkciji produženja radnog veka delova
Stojanović Željko, i dr.

Zaštita materijala (2015)
Povećanje efikasnosti alata za kovanjeTtoyota difuzionim postupkom
Stojanović Željko, i dr.