Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Zaštita materijala
2013, vol. 54, br. 1, str. 71-74
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/09/2013
Recikliranje opasnog otpada na bazi nikla iz industrije biljnih ulja
Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina - ITNMS, Beograd

Projekat

Razvoj tehnoloških procesa prerade nestandardnih koncentrata bakra u cilju optimizacije emisije zagađujućih materija (MPNTR - 34023)

Sažetak

U radu su prikazani rezultati reciklaže opasnog otpada na bazi nikla koji nastaje u procesu hidrogenovanja ulja. Kataloizatori na bazi nikla se koriste za selektivno hidrogenovanje biljnih ulja visoke aktivnosti. Istrošeni katalizatori na bazi nikla su svrstani u kategoriju H11 opasnih materija, koji se nakon završenog procesa, trenutno deponuju na prostoru generatora i na taj način predstavljaju potencijalnu opasnost po životnu sredinu. Eksperimentalnim istraživanjima definisani su optimalni uslovi (temperatura, vreme, odnos Č:T) tehnološkog postupka reciklaže istrošenih katalizatora. Izdvajanjem nikla u obliku nikl-sulfata opasan otpad prelazi u kategoriju neopasnog, a dobijeni proizvod ima komercijalnu vrednost. Stepen iskorišćenja nikla je veći od 95%.

Ključne reči

opasan otpad; istrošeni katalizatori; recikliranje nikla

Reference

Abdel-Aal, E.A., Rashad, M.M. (2004) Kinetic study on the leaching of spent nickel oxide catalyst with sulfuric acid. Hydrometallurgy, 74(3-4): 189-194
Berrebi, G., Dufresne, P., Jacquier, Y. (1994) Recycling of spent hydroprocessing catalysts: EURECAT technology. Resources, Conservation and Recycling, 10(1-2): 1-9
Cutchey, C. (2000) Catalyst Recycling-An Elegant Loop. Malaysian Oil Science and Technology, 11(1): 31-33
Đurković, B., Đurković, D. (1991) Metalurgija retkih metala. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet
Lee, J.Y., Rao, V., Kumar, N., Kang, D.J., Reddy, R. (2010) Nickel recovery from spent Raneynickel catalyst through dilute sulfuric acid leaching and soda ash precipitation. Journal of Hazardous Materials, 176(1-3): 1122-1125
Matković, V., Marković, B., Sokić, M., Vučković, N. (2006) Recycling of Spent Nickel Based Catalysts. Acta Metallurgica Slovaca, Special Issue, 12, 1, 284-288
Matković, V., Vidojković, V., Ratković, Lj., Vujić, V., Paunović, M., Nedeljković, S. (1993) Mogućnost korišćenja sekundarnih katalizatora na bazi nikla. u: XXXV Savetovanje SHD, Beograd
Matković, V., Ratković, L., Vidojković, V., Vujić, V., Paunović, M., Stanković, D. (1993) Prerada otpadnih katalizatora na bazi nikla. u: Simpozijum Hemija i zaštita životne sredine (II), Vrnjačka Banja, 525-527
Mulak, B., Miazga, A., Szymczycha, J. (2005) Kinetics of nickel from spent catalyst in sulfuric acid solution. Int. J. Miner. Process, (77): 231-235
Sulek, B., Szymczycha, A., Mulak, W. (2004) Sulphuric acid leaching of nickel from a spent catalysts. u: Proceedings of Global Symposium on Recycling, Waste Management and Clean Technology, Madryt, 2081-2090