Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 55, br. 3, str. 335-340
Mikromehanička analiza loma laminatnog staklo-epoksi kompozitnog materijala ispitivanog savijanjem
aUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
bVazduhoplovna akademija, Beograd
cUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
Ključne reči: mikromehanička analiza; staklo-epoksi kompozitni materijali; mehanika oštećenja kompozita; ispitivanje na savijanje staklo-epoksi kompozitnog materijala
Sažetak
Predmet i cilj ovog rada predstavlja mikromehanička analiza lomova nastalih mehaničkim ispitivanjima laminatnog staklo-epoksi kompozitnog materijala na savijanje. Struktura staklo-epoksi kompozitnog materijala je stakleno platno 280 g/m2, 'twill tkanje', širine 100 cm, tip - Interglas 92125 i epoksi smola tip MGS L-135. Uzorci su oblikovani ručnom metodom sa 35% zapreminskog udela vlakana. Prethodnim mehaničkim ispitivanjima su dobijeni relevantni podaci o zateznim i savojnim mehaničkim svojstvima. Analizom sa fotografija na prelomnim površinama većih uvećanja i sa skening elektronskog mikroskopa (SEM) biće izvedena mikromehanička analiza kojom će se doći do saznanja o mehanizmima oštećenja i razvoju prsline do konačnog loma pri delovanju savojnog opterećenja.
Reference
*** (1999) Annual book of ASTM Standards. Philadelphia, PA: American Society for Testing and Materials, Vol.15.03
Agarwal, D., Broutman, L.J. (1990) Analysis and Performance of Fiber Reinforced Composites. New York: John Wiley
Aleksić, R., Radojević, V., Jančić, R. (2007) Funkcionalni kompozitni materijali. Beograd: Tehnološko-Metalurški fakultet, beleške sa predavanja, skripta
Catangiu, A., Dumitrescu, A.T., Ungureanu, D. (2011) Experimental results for bending fatigue behaviour of glass-epoxy composite materials. Scientific Bulletin of Valahia University - Materials And Mechanics, Nr. 6,(9),47-51
Dyer, K.P., Isaac, D.H. (1998) Fatigue behaviour of continuous glass fibre reinforced composites. Composites Part B: Engineering, 29(6): 725-733
Eager, T.W. (1991) Whither advanced materials. Adv. Mater. Processes
Hergenrother, P.M., Johnston, N.J. (1988) Polimer Mater. Sci. Eng. Proc., 59, 697
Krivokuća, M., Putić, S., Uskoković, P., Aleksić, R. (1999) Uticaj strukture na savojna svojstva laminarnog kompozitnog materijala. u: Novi Materijali YUCOMAT 99, III Jugoslovenska Konferencija, Herceg Novi, Zbornik izvoda, 228
Putić, S., Aleksić, R., Burzić, Z., Momčilović, D., Uskoković, P. (1997) Influence of processing on static and impact bending properties of fiber glass-polyester composites. u: Mechanics and Technology of Composite Materials, 8th International Conference, Sofia, Proceedings, 340-344
Putić, S. (2006) Mehanička svojstva polimernih kompozitnih materijala. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet
Rathnakar, G., Shivanan, H.K. (2013) Experimental evaluation of strength and stiffness of fibre reinforced composites under flexural loading. International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), 2,(7),219-222
Schwartz, M.M. (1984) Composites materials handbook. McGraw-Hill
Uskoković, P., Aleksić, R. (2005) Optička vlakna kao senzori za detekciju mehaničkog oštećenja u kompozitnim materijalima. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet
van Paepegem, W., Degrieck, J. (2001) Experimental set-up for and numerical modelling of bending fatigue experiments on plain woven glass/epoxy composites. Composite Structures, 51(1): 1-8
Yang, B., Kozey, V., Adanur, S., Kumar, S. (2000) Bending, compression, and shear behavior of woven glass fiber-epoxy composites. Composites Part B: Engineering, 31(8): 715-721
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZasMat1403335K
objavljen u SCIndeksu: 13.05.2015.