Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 56, br. 1, str. 92-99
Povećanje efikasnosti alata za kovanjeTtoyota difuzionim postupkom
anema
bVisoka tehnička škola strukovnih studija, Zrenjanin
cUniverzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin', Zrenjanin
dUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: vanadijum karbid; kalup za kovanje; vek trajanja; habanje; destrukcija
Sažetak
U radu je dat pregled literaturnih podataka o istraživanjima uticaja sloja vanadijum karbida deponovanog Toyota difuzionim postupkom na povećanje radnog veka i kvaliteta alata za obradu kovanjem. Kalupi za kovanje podvrgnuti su teškom adhezivnom i abrazivnom habanju, visokim naponima i temperaturama. Površina kalupa i region u blizini površine podvrgnuti su najtežim uslovima tokom obrade kovanjem i s toga većina defekata i uzroka destrukcije potiču iz ovog regiona. Zbog toga, rad uzima u razmatranje i različite komplikovane mehanizme habanja i destrukcije površine alata za obradu kovanjem, odnosno onu mrežu različitih aspekata koji utiču na vek trajanja alata a koji svojim delovanjem prouzrokuju prevremeno uklanjanje alata iz upotrebe.
Reference
*** (2002) Asm handbook: Forming and forging. United States of America: ASM International, Handbook Committee, Volume 14. 994-995
Aghaie-Khafri, M., Fazlalipour, F. (2008) Vanadium carbide coatings on die steel deposited by the thermo-reactive diffusion technique. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 69(10): 2465-2470
Aghaie-Khafri, M., Fazlalipour, F. (2008) Kinetics of V(N,C) coating produced by a duplex surface treatment. Surface and Coatings Technology, 202(17): 4107-4113
Arai, T. (1992) Tool materials and surface treat- ments. Journ. of Mater. Processi. Technol, 515-528; 35
Babu, S., Ribeiro, D., Shivpuri, R. (1999) Material and surface engineering for precision for-ging dies. Ohio: The Ohio State University
Bílik, J., Pompurová, A., Ridzoň, M. (2012) Increasing The Lifetime of Forming Tools. u: 8th International DAAAM Baltic Conference 'Industrial Engineering', Estonia: Tallinn University of Technology, 193-197
Casteletti, L.C., Fernandes, F.A.P., Heck, S.C., de Oliveira, C.K.N., Neto-Lombardi, A., Totten, G.E. (2009) Pack and Salth Bath Diffusion Treat-ments on Steels. Heat. Treat. Progr, 49-52; 9
Czerwinski, F. (2012) Heat treatment - conventional and novel application. Ontario, Canada, Hamilton: CanmetMATE- RIALS. Natural Resources, 275
Fernandes, F.A.P., Christiansen, T., DahlkvSomers, M.A.J. (2013) Growth of vanadium carbide by halide - activated pack diffusion. u: Conference: Heat Treat & Surface Engineering Conference & Expo 2013., India: Chennai
Jun, Z. TD salt-bath vanadizing for application of die surface strengthening in the cold. China: Wuhan Univerzity of technology, Master Dissertation
Lange, K., Cser, L., Geiger, M., Kals, J.A.G. (1992) Tool Life and Tool Quality in Bulk Metal Forming. CIRP Annals - Manufacturing Technology, 41(2): 667-675
Lister, M. (2005) Vanadium carbide diffusion coatings for tool and die components. u: Heat Treating: Proceedings of the 23rd Heat Treating Society Conference, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, 162-166
Shivpuri, R., Babu, S. (2005) Die wear. Ohio: The Ohio State University S. L. Semiatin, Air Force Research Laboratory, 62
Smith, D.A. (2001) Die maintenance handbook. Dearborn, United States of America, Michigan: Society of Manufacturing Engineers, 18
Stojanović, Ž., Stanisavljev, S., Radosavljević, S. (2013) Primena postupka vanadiranja u funkciji produženja radnog veka delova. Zaštita materijala, vol. 54, br. 2, str. 183-188
Stupnišek, M., Matijević, B. (2000) Pregled postupaka modificiranja i prevlačenja metala. u: Znanstveno stručni skup s međunarodnim učešćem 'Toplinska obradba metala i inženjerstvo površina', Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, zbornik radova, Zagreb
Vilotić, D., Movrin, D., Milutinović, M., Lužanin, O. (2010) Primena savremenih metoda u projektovanju tehnologije kovanja. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 16, br. 2, str. 1-6
Yang, H., Wu, X., Qin, F., Yang, L. (2013) Study on growth mechanism of salt bath vanadizing coating by td process on sdc99. Acta Metallurgica Sinica, 49(2): 146
Yang, K.X. (2011) Study on process of vanadizing in salt-bath on cold-work die steels. China: Donghua Unive-rsity, Master thesis
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZasMat1501092S
objavljen u SCIndeksu: 29.10.2015.

Povezani članci

Zaštita materijala (2017)
Povećanje efikasnosti alata za kovanje termodifuzionim boriranjem
Stojanović Željko, i dr.

Zaštita materijala (2013)
Primena postupka vanadiranja u funkciji produženja radnog veka delova
Stojanović Željko, i dr.

Zaštita materijala (2012)
Primena postupka vanadiranja u funkciji produženja radnog veka delova
Stojanović Željko, i dr.

prikaži sve [5]