Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Izražavanje budućnosti u francuskom i srpskom jeziku
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
Ključne reči: izražavanje budućnosti; glagolsko vreme; glagolski vid; francuski i srpski jezik
Sažetak
Imajući u vidu značaj dobrog poznavanja pravilnog građenja glagolskih oblika i njihove upotrebe pri učenju stranih jezika, predstavili smo građenje budućih vremena u francuskom i srpskom jeziku i ukazali na sličnosti i razlike koje postoje u njihovoj upotrebi. Cilj nam je bio da nastavnicima koji predaju jedan od ova dva jezika kao strani razjasnimo neke nedoumice koje se mogu javiti i olakšamo rad predočavajući im jednostavne načine uvođenja ovih pojmova u nastavu, što bi trebalo učenicima da olakša učenje.
Reference
Abry, D., Marie-Laure, C. (2004) La grammaire des premiers temps. Presses Universitaires de Grenoble, vol. 1
Abry, D., Marie-Laure, C. (2003) La grammaire des premiers temps. Presses Universitaires de Grenoble, vol. 2
Baulon, C., Fabre, P. (2001) Grammaire systématique de la langue française. Paris: Nathan/VUEF
Bescherelle (1997) La grammaire pour tous. Paris: Hatier
Chevalier, J.C., i dr. (1964) Grammaire Larousse du français contemporain. Paris: Larousse
Chiss, J., Jacques, D. (2000) Grammaire et orthographe. Paris: Nathan/HER
Dubois, J., Lagane, R. (1997) La Nouvelle grammaire du français. Paris: Librairie Larousse
Gardes-Tamine, J. (1990) La Grammaire. 2/Syntaxe. Paris: Armand Colin
Lagane, R. (2001) Diffi cultés grammaticales. Paris: Larousse/VUEF
Leeman-Bouix, D. (1994) Grammaire du verbe français: des formes au sens. Paris: Nathan
Papić, M. (1984) Gramatika francuskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Popin, J. (1993) Précis de grammaire fonctionnelle du français: 1: Morphosyntaxe. Paris: Nathan
Riegel, M., Pellat, J., Rene, R. (1994) Grammaire méthodique du français. Paris: PUF
Stanojčić, Ž.S., Popović, L.B. (2000) Gramatika srpskoga jezika - udžbenik za I, II, III i IV razred srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stanojević, V., Ašić, T. (2006) Semantika i pragmatika glagolskih vremena u francuskom jeziku. Kragujevac: FILUM
Stevanović, M. (1970) Savremeni srpskohrvatski jezik - gramatički sistemi i književnojezička norma. Beograd: Naučna knjiga, I
Stevanović, M. (1979) Savremeni srpskohrvatski jezik - gramatički sistemi i književnojezička norma. Beograd: Naučna knjiga, II: Sintaksa
Wagner, R.L., Pinchon, J. (1991) Grammaire du français classique et moderne. Paris: Hachette
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 26.03.2009.