Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2009, vol. 22, br. 1, str. 79-90
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak

Dva veka crkvenog slikarstva u Banatu
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

Sažetak

Banat je u periodu od dva veka bio oblast snažne višenacionalne i raznoverne carevine u kojoj se ta homogenost ukazala kao značajan faktor, čak i posle razdvajanja dveju pravoslavnih crkava 1864. godine, jer je crkva i dalje zadržala važnu didaktičku funkciju u okviru kulturnih zbivanja i učvršćivanju moralnog kodeksa. Mada su crkvene i državne reforme u osnovi propagirale slične moralne norme, one su se u izvesnoj meri razilazile iz razloga što je crkva u prvi plan stavljala brigu o verniku, a država brigu o podaniku. Vremenom obogaćena građanska klasa sledila je crkvenu jerarhiju tako da je slikarstvo radionica, u svim svojim fazama i menama, bilo brzo i bez otpora prihvaćeno kao u gradskim tako i u seoskim sredinama.

Ključne reči

radionice; zografi; rufeti; radionice; crkveno slikarstvo

Reference

*** (1793) Arhiv Protopopijata Lugoš. list br. 6
*** (1818) Arhiv Protopopijata Lugoš - knjiga zapisnika za godine 1815-1845. red. br. 36
Brătulescu, V. (1961) Izvoarele picturii in Banat. u: Pictura mănăstirii Tismana Mitropolia Banatului, XI, 5-6
Davidov, D. (1972) Nepoznati bakrorezi XVIII veka. Novi Sad: ZLUMS
Davidov, D. (1981) Ikone zografa Temišvarske i Aradske eparhije. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, 17, t. III, sl. 2, 124-125
Drobnjaković, B.M., Mileker, F. (1929) Letopisi opština Podunavske oblasti. Pančevo
Grujić, R.M. (1906) Prilošci istoriji srpskih banatskih manastira u drugoj polovini XVIII-tog veka. Bogoslovski glasnik, IX-1 28-30
Hehn, A.P. (1984) Banater malerei. Bucarest: Criterion
Jovanov, J. (1989) Stevan Aleksić 1876-1923. Novi Sad: Galerija Matice srpske
Jovanović, M. (1992) Među javom i med snom - srpsko slikarstvo 1830-1870. Beograd
Jovanović, M., Kusovac, N. (1967) Škola Konstantina Danila. Zrenjanin: Narodni muzej, Katalog izložbe
Jovanović, M., Kusovac, N. (1977) Đura Jakšić. Beograd: Slovo ljubve
Jovanović, M. (1976) Srpsko slikarstvo u doba romantizma - 1848-1878. Novi Sad: Matica srpska
Jovanović, M. (1981) Srpsko slikarstvo i arhitektura novijeg doba. Kragujevac
Jovanović, M. (1997) Slikarstvo Temišvarske eparhije. Novi Sad: Matica srpska
Kolarić, M. (1956) Srpska umetnost XVIII veka. Beograd: Narodni muzej
Kosovac, M., ur. (1910) Srpska pravoslavna mitropolija karlovačka po podacima od 1905. godine. Sremski Karlovci: Srpska manastirska štamparija
Kusovac, N. (1971) Đura Jakšić. Vrbas
Kusovac, N. (1971) Jovan Popović slikar. Opovo: Galerija Jovan Popović
Kusovac, N. (1987) Srpsko slikarstvo XVIII i XIX veka. Beograd: Narodni muzej, Katalog zbirke, 64, br. 369
Medaković, D. (1985) Istraživanje novije srpske umetnosti. Beograd: Srpska književna zadruga
Medaković, D. (1968) Đura Jakšić. u: Srpski slikari, Novi Sad: Matica srpska
Medaković, D. (1981) Srpska umetnost u XIX veku. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Medaković, D. (1968) Srpski slikari XVIII-XX veka - likovi i dela. Novi Sad: Matica srpska
Medeleanu, H. (1980) Noi precizări în legătură cu Nedelcu Popovici şi pictura murală de la Lipova. Mitropolia Banatului, Timişoara, br. 4-6, 359-364
Meteş, Ş. (1929) Din istoria artei religioase române I, Zugravii bisericilor române. u: Anuarul Comisiunii Monumentelor istorice, Secţia Transilvania, 1926-1928, Cluj, Izvod
Mikić, O., Šelmić, L. (1981) Majstori prelaznog perioda srpskog slikarstva XVIII veka. Novi Sad: Galerija Matice srpske
Milanović-Jović, O. (1958) Iz slikarstva i primenjene umetnosti Vojvodine - građa za proučavanje spomenika kulture. Novi Sad, 2
Mureşianu, I.B. (1973) Colecţia de artă religioasă veche a arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului. Timişoara
Negru, A. (2006) Poreklo prvih ikona u Banatu. u: Almanah 2006, Pančevo: Libertatea
Negru, A. (2007) The art of the artisans from Bosioc family in the context of the European culture. Arad, Romania: 'Vasile Goldis' University Press
Negru, A., i dr. (2007) Hronologija banatskih gradova - istraživačke studije. Temišvar: Fondacija DIJASPORA Međunarodni projekat PROMINED Rumunija - Srbija
Negru, A. (1989) O icoană necunoscută a zugravului Pârvu Mutu. Lumina, 4-5, Panciova
Negru, A. (2007) Banatske slikarske radionice kao deo evropskog kulturnog prostora - kvalitativni pristup istraživanju. Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Panait, I.C. (1965) Pârvu Mutu – zurgavul. Glasul Bisericii, XXIV, br. 7-8
Pavlović, K. (1970) Uticaj Konstantina Danila na crkveno slikarstvo Đure Jakšića. u: Zbornik radova Narodnog muzeja, VI, Beograd
Petrović, V. (1949) Konstantin Danil i Đura Jakšić. Beograd, Muzeji 2
Petrović, V., Kašanin, M. (1927) Srpska umetnost u Vojvodini - od doba despota do ujedinjenja. Novi Sad: Matica srpska
Popović, V. (1969) Velikobečkerečki slikarski ateljei 1740-1940. Zrenjanin: Narodni muzej
Popović, V. (1977) Veliki Bečkerek, slikarsko središte u Banatu. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, 13, 117-147
Radonić, J. (1911) Srpski manastiri u Banatu. Zastava, br. 174
Radosavljević, O.M. (1987) Manastir Središte - prilog njegovoj istoriji. Beograd: Pravoslavni Bogoslovni fakultet, XXXI, 234
Sentklarai, J. (1908) Istorijski spomenici srpskih manastira u južnoj Ugarskoj (Ukinuti manastiri - Središte). Novi Sad: Zastava
Simić, N. (1958) Prilog za hronološko-topografski pregled kretanja srpskih umetnika u XIX veku. Rad vojvođanskih muzeja, Novi Sad, br. 7
Stojičić, I. (1913) Znameniti zemunski Srbi u XIX veku. Zemun
Šelmić, L., Jovanović, M., Kusovac, N. (1991) Umetničko blago Srba u Rumuniji. Beograd-Novi Sad
Ţigu, V. (1971) Zugravul Nedelcu Popovici. Buletinul monumentelor istorice, Bucureşti, br. 2
Vărădeanu, V. (1981) Monumente culturale şi bisericeşti din zona Oraviţei. Timişoara
Vasić, P. (1971) Ikone Nedeljka Popovića Šerbana u Ostrovu. u: Doba baroka, Beograd
Vasić, P. (1953) Uroš Knežević kao Danilov učenik. u: Zbornik Matice srpske, Novi Sad, br. 3, 78. 84
Vasić, P.Č. (1950) Vojvođanski slikari u Srbiji, 1817-1850. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 1, 93-109