Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2009, vol. 22, br. 3, str. 40-50
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/12/2009
Kvalitet niza zadataka objektivnog tipa u nastavi prirode i društva
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149055: Promene u osnovnoškolskom obrazovanju - problemi, ciljevi, strategije

Sažetak

Cilj ovog rada i sprovedenog empirijskog istraživanja je sagledavanje kvaliteta niza zadataka objektivnog tipa koje osmišljavaju učitelji u nastavi prirode i društva. Konstruisanje pitanja za ovaj vid ispitivanja je kompleksan zahtev kako u pogledu mogućih formi zadataka, tako i u pogledu zadataka kojima se zahtevaju različiti nivoi znanja.Rezultati istraživanja koje smo sproveli analizom pedagoške dokumentacije (471 zadatak koji su konstruisali učitelji) ukazali su na dominaciju esejskih zadataka kratkog odgovora, kao i zadataka kojima se od učenika traži prepoznavanje i reprodukcija činjenica, dok je veoma mali boj zadataka koji zahtevaju kvalitativno više nivoe znanja.

Ključne reči

zadaci objektivnog tipa; kvalitet znanja; priroda i društvo

Reference

*** (2005-2006) Pravilnik o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 1/2005 i 15/2006
*** (2006) Pravilnik o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik - Prosvetni glasnik, br. 3 i 15
Banđur, V. (1991) Savremene tendencije u vrednovanju rada učenika. Pedagogija, vol. 26, br. 1-2, str. 9-14
Banđur, V., Kundačina, M., Brkić, M. (2008) Testovi znanja u funkciji ocenjivanja učenika. Užice: Učiteljski fakultet
Bloom, B.S. (1981) Taksonomija ili klasifikacija obrazovnih i odgojnih ciljeva. Beograd: Republički zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, knj. 1: Kognitivno područje
Lazarević, Ž., Banđur, V. (2001) Metodika nastave Prirode i društva. Jagodina: Učiteljski fakultet
Mužić, V. (1964) Testovi znanja. Zagreb: Školska knjiga
Ničković, R. (1970) Učenje putem rešavanja problema u nastavi. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Poljak, V. (1985) Didaktika. Zagreb: Školska knjiga
Savović, B., Bjekić, D., Najdanović-Tomić, J., Glamočak, S. (2007) Primena testova znanja u osnovnoj i srednjoj školi. Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Vilotijević, M.V. (1999) Didaktika. Beograd: Naučna knjiga, 1
Voker, K., Šmit, E. (2006) Pametni zadaci. Beograd: Kreativni centar