Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Udžbenik muzičke kulture - oslonac u radu učenika i nastavnika
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, Srbija

e-adresaaleksandra.stosic@uf.bg.ac.rs
Ključne reči: udžbenik; priručnik; zvučni materijal; nastava muzičke kulture; interakcija; muzička komunikacija
Sažetak
Kratkim istorijskim prikazom muzičke literature za opšteobrazovne škole ukazujemo na česte promene koje su uslovljavane shvatanjem nastave muzike, čime ističemo veliki značaj programskih sadržaja, ali i pisaca instruktivne i druge muzičke literature koji su delovali na proces i smer nastave muzike. Kako je udžbenik 'jedan od elemenata u dizajniranju (oblikovanju, stvaranju) nastavne situacije, situacije učenja' (Ivić i dr. 2008) raspravljamo o odnosu učenika i nastavnika u muzičkoj komunikaciji uslovljenoj određenom autorskom koncepcijom udžbenika, imajući u vidu njegove specifičnosti. Analiziramo ulogu i značaj priručnika i zvučnog materijala kao funkcionalnog mosta u sinergijskom delovanju na trijadu: učenik - udžbenik - nastavnik. Jedan od ciljeva ovoga rada je i demistifikovanje uloge udžbenika kao štampanog medija u muzičkoj interakciji koja zahteva zvuk.
Reference
Bjerkvol, J. (2005) Nadahnuto biće - dete i pesma, igra i učenje kroz životna doba. Beograd: Plato
Ćalić, M.R., Sudzilovski, D.M. (2011) Analiza udžbenika za prvi razred osnovne škole iz predmeta Muzička kultura. Uzdanica (Jagodina), vol. 8, br. 1, str. 151-166
Ćunković, S. (1972) Školstvo i prosveta u Srbiji u XIX veku - katalog izložbe. Beograd: Pedagoški muzej
Drobni, I. (2007) Metodičke osnove prvih srpskih udžbenika za nastavu muzike. Nastava i vaspitanje, vol. 56, br. 3, str. 296-313
Gajić, S. (1996) Narodna muzika u nastvanim programima predmeta muzička kultura u osnovnoj školi od 1870 do 1995 godine. Nastava i vaspitanje, vol. 45, br. 3, str. 552-569
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2008) Vodič za dobar udžbenik - opšti standardi kvaliteta udžbenika. Novi Sad: Platoneum
Malić, J. (1986) Koncepcija savremenog udžbenika. Zagreb: Školska knjiga
Poljak, V. (1980) Didaktičko oblikovanje udžbenika. Zagreb: Školska knjiga
Stojanović, G. (1996) Nastava muzičke kulture - od I do IV razreda osnovne škole - priručnik za učitelje i studente Učiteljskog fakulteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stojanović, G. (2005) Muzička kultura - priručnik za nastavnike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stošić, A., Janjić, M. (2011) Theatrical communication method in contemporary language and music teaching, Teachers competences and the learning environment. Belgrade: Učiteljski fakultet, 79-98
Stošić, A.L. (2008) Polifunkcionalnost pesme u nastavi muzičke kulture. Pedagogija, vol. 63, br. 1, str. 62-74
Terzić, E. (1998) Analiza i vrednovanje udžbenika muzičke kulture u osnovnoj školi u Mađarskoj i Srbiji. Beograd: Centar za usavršavanje rukovodilaca u obrazovanju
Trnavac, N.D. (1997) Udžbenik - između učenika i nastavnika. u: Vrednosti savremenog udžbenika (I), međunarodni simpozijum, zbornik radova, Užice: Učiteljski fakultet, I, str. 78-90
Vasiljević, Z.M. (1991) Muzički bukvar. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vasiljević, Z.M. (1997) Muzička nastava u osnovnoj školi nekad i sad - istorijski osvrt. Nastava i vaspitanje, vol. 46, br. 2-3, str. 219-228
Vasiljević, Z., Stojanović, G., Drobni, T. (2000) Muzička radionica - priručnik za muzičku kulturu u prvom i drugom razredu osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vasiljević, Z.M. (2000) Metodika muzičke pismenosti. Beograd: Akademija
Vesić, D. (2011) Dragutin Blažek kao muzički pisac. Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, br. 44, str. 165-184
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka