Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Učestalost i mogućnosti primene kooperativnog učenja u razrednoj nastavi
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

e-adresamarinailic@hotmail.rs
Sažetak
Savremena saznanja o nastavi i učenju i empirijske validacije efikasnosti kooperativnog učenja sugerišu na potrebu učestalije primene kooperativnog učenja u razrednoj nastavi i pružaju dovoljno dokaza o širokoj mogućnosti primene u okviru različitih nastavnih predmeta. U radu su predstavljeni rezultati istraživanja sprovedenog radi ispitivanja mišljenja trista pet nastavnika razredne nastave o učestalosti i mogućnosti primene kooperativnog učenja. Primenom servej istraživačke metode pokazalo se da većina nastavnika razredne nastave ponekad primenjuje kooperativno učenje u radu sa učenicima mlađeg školskog uzrasta, najčešće u okviru nastave srpskog jezika, matematike, poznavanja prirode i društva i sveta oko nas. Ipak, prema mišljenju nastavnika, kooperativno učenje se može koristiti u okviru svih nastavnih predmeta razredne nastave. Uz to, utvrđeno je da stepen stručne spreme bitno utiče na mišljenje nastavnika o mogućnostima primene kooperativnog učenja u nastavnim predmetima. Sprovedeno istraživanje predstavlja mali prilog afirmaciji kooperativnog učenja u razrednoj nastavi i namera autorke je da skrene pažnju na aktuelnu situaciju u pogledu učestalosti primene kooperativnog učenja u razrednoj nastavi i ukaže na široke mogućnosti primene kooperativnog učenja u okviru različitih nastavnih predmeta.
Reference
Antić, S. (2010) Kooperativno učenje - modeli, potencijali, ograničenja. Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta
Antil, L.R., Jenkins, J.R., Wayne, S., Vadasy, P.F. (1998) Cooperative learning: Prevalence, conceptualizations, and the relation between research and practice. American Educational Research Journal, Vol. 35, No. 3, 419-454
Baucal, A., Pavlović-Babić, D. (2010) Nauči me da mislim, nauči me da učim PISA [Programme for International Student Assessment] 2009 u Srbiji: Prvi rezultati. Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta
Bölükbaş, F., Keskin, F., Polat, M. (2011) The effectiveness of cooperative learning on the reading comprehension skills in Turkish as a foreign language. Turkish Online Journal of Educational Technology, Vol. 10, No. 4, 330-335
Ćatić, R., Sarvan, A. (2008) Kooperativno učenje u nastavi prirode i društva. u: Arnaut M. [ur.] Zbornik Pedagoškog fakulteta, Zenica: Pedagoški fakultet, 11-46
Durucan, E. (2011) Effects of cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) Technique on Reading Writing Skills. Educational Research and Reviews, Vol. 6, No. 1, 107-109
Dyson, B. (2001) Cooperative learning in an Elementary Physical Education. Journal of Teaching in Physical Education, 264-281; 20
Džaferagić-Franca, A., Tomić, R. (2012) Kooperativno učenje u nastavi mlađih razreda osnovne škole. Metodički obzori, 7 (2); 107-117
Gupta, M., Ahuja, J. (2014) Cooperative Integrated Reading Composition (CIRC): Impact on Reading Comprehension Achievement in English among Seventh Graders. International Journal of Research in Humanities, Arts, and Literature, Vol. 2, No. 5, 37-46
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2001) Aktivno učenje - priručnik za primenu metoda aktivnog učenja - nastave. Beograd: Institut za psihologiju
Jocić, Z. (2006) Ka jezičkom stvaralaštvu učenika kroz kooperativno učenje gramatike. Pedagoška stvarnost, vol. 52, br. 3-4, str. 273-282
Klafki, W. (1994) Didaktika kao teorija obrazovanja u okviru kritičko-konstruktivne znanosti u odgoju. u: Didaktičke teorije, Zagreb: Educa
Kocabaş, A. (2013) The Effects of Cooperative Learning on Continual and State Anxiety and Musical Performance in Teaching Music. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, Vol. 2, No. 2, 27-35
Krol, K., Veenman, S. (2000) Implementing cooperative learning: A Dutch staff development program. u: European Conference on Educational Research, 20-23 September, Edinburgh, Scotland, 1-16
Madhu, G., Jyoti, A. (2014) Cooperative Integrated Reading Composition (CIRC): Impact on Reading Comprehension Achievement in English among Seventh Graders. International Journal of Research in Humanities, Arts, and Literature, Vol. 2, No. 5, 37-46
Pan, C., Wu, H. (2013) The Cooperative Learning Effects on English Reading Comprehension and Learning Motivation of EFL Freshmen. English Language Teaching, Vol. 6, No. 5, 13-27
Pavlović-Babić, D., Baucal, A. (2011) The big improvement in PISA 2009 reading achievements in Serbia: Improvement of the quality of education or something else?. CEPS Journal, Vol. 1, No. 3, 53-74
Pavlović-Babić, D., Baucal, A. (2010) Čitalačka pismenost kao mera kvaliteta obrazovanja - procena na osnovu PISA 2009 podataka. Psihološka istraživanja, vol. 13, br. 2, str. 241-260
Pejić, A., Plut, D., Moskovljević-Popović, J., Nikolić, J. (2009) Teorijsko-metodološki okvir merenja kompetencija učenika 4. razreda u oblasti Čitanje i razumevanje pročitanog. u: Komlenović Đ., Malinić D., Gašić-Pavišić S. [ur.] Kvalitet i efikasnost nastave, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 73-88
Puma, M.J., Jones, C.C., Rock, D., Fernandez, R. (1993) Prospects: The congressionally mandated study of educational growth and opportunity: Interim report. Bethesda, MD: Abt Associates
Radulović, L., Mitrović, M. (2011) Zašto su nastavne metode u našim školama nedovoljno raznovrsne?. Nastava i vaspitanje, vol. 60, br. 3, str. 367-377
Radulović, L., Mitrović, M. (2014) Raznovrsnost nastavnih metoda u našim školama. Nastava i vaspitanje, vol. 63, br. 3, str. 451-464
Reić-Ercegovac, I., Jukić, T. (2008) Suradničko učenje u razrednoj nastavi. Život i škola, 69-80; (20); 56
Shafqat, A.K., Rana, N.A. (2014) Evaluation of the Effectiveness of Cooperative Learning Method versus Traditional Learning Method on the Reading Comprehension of the Students. Journal of Research and Reflections in Education, Vol. 8, No. 1, 55-64
Slavin, R.E. (2014) Cooperative learning and academic achievement: Why does groupwork work?. Anales de Psicología, Vol. 30, No. 3, 785-791
Stanojević, D. (2005) Efekti kooperativnog učenja u parovima u razrednoj nastavi. Inovacije u nastavi, vol. 18, br. 1, 71-81
Stevens, R., Slavin, R. (1995) Effects of a cooperative learning approach in reading and writing on academically handicapped and nonhandicapped students. Elementary School Journal, 95(3): 241
Stevens, R.J., Slavin, R.E. (1995) The Cooperative Elementary School: Effects on Students' Achievement, Attitudes, and Social Relations. American Educational Research Journal, 32(2): 321-351
Stevens, R.J. (2003) Student Team Reading and Writing: A Cooperative Learning Approach to Middle School Literacy Instruction. Educational Research and Evaluation, 9(2): 137-160
Ševkušić-Mandić, S.G. (1996) Kooperativno učenje i autonomija učenika u nastavi. Nastava i vaspitanje, vol. 45, br. 2, str. 309-318
Vilotijević, N. (2007) Saradnička (kooperativna) nastava. Obrazovna tehnologija, br. 1-2, 44-62
Vinkel, R. (1994) Didaktika kao kritička teorija nastavne komunikacije. u: Didaktičke teorije, Zagreb: Educa
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije1602025I
objavljen u SCIndeksu: 22.07.2016.