Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Didaktičke osnove i obrazovno-vaspitni efekti individualno planirane nastave
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresaljiljana.jerkovic@ff.unibl.org
Ključne reči: učenik; profil; kontinuum; individualni program; individualno planirana nastava
Sažetak
Individualno planirana nastava je varijanta sistema individualizovane nastave, čije didaktičke osnove dosad nisu cjelovitije rasvijetljene. Nije bilo pokušaja verifikacije obrazovno-vaspitnih efekata takve nastave u specifičnim organizacionim, kadrovskim i materijalno-tehničkim uslovima na našim prostorima. Cilj teorijskog proučavanja bio je razvijanje i operacionalizacija didaktičkih osnova individualno planirane nastave. Cilj eksperimentalnog akcionog istraživanja bio je utvrđivanje obrazovno-vaspitnih efekata individualno planirane nastave. S obzirom na prirodu i složenost istraživanog problema, odlučili smo se i za kvantitativni i za kvalitativni pristup. Eksperimentalno akciono istraživanje provedeno je na uzorku od sto pedeset učenika, a eksperimentalni uzorak je činilo šesnaest učenika eksperimentalne i šesnaest učenika kontrolne grupe. Nakon jednogodišnje primjene didaktički utemeljene individualno planirane nastave srpskog jezika i matematike učenici eksperimentalne grupe postigli su uglavnom statistički značajno bolje obrazovno-vaspitne rezultate u odnosu na svoje inicijalno stanje i učenike kontrolne grupe, sa kojima je realizovana uobičajena (neindividualizovana) nastava. Eksplicirane su višestruke mogućnosti diseminacije i produktivne implementacije eksperimentalno verifikovane individualno planirane nastave. Otvorena su i pitanja za dalja naučna istraživanja.
Reference
Amonašvili, Š.A. (1999) Škola života. Beograd: Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije
Anderson, L.W., ur. (2013) Nastava orijentisana na učenje - za nastavnike orijentisane na postignuća. Solun: Centar za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi
Bruner, J. (2000) Kultura obrazovanja. Zagreb: Educa
Bujas, Z. (1966) Modifikacija Ravenovih Progresivnih Matrica. Zagreb: Odsjek za psihologiju
Cube, V.F. (1994) Didaktika kao kibernetičko-informacijska teorija. u: Vuletić S. [ur.] Didaktičke teorije, Zagreb: Educa, 61-94
Davidov, V. (1995) O shvatanjima razvijajuće nastave. u: Krnjajić S. [ur.] Saznanje i nastava, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 9-36
Duane, J.E. (1975) Individually Prescribed Instruction. Pittsburgh
Đukić, M. (2003) Didaktičke inovacije kao izazov i izbor. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Glasser, W. (2005) Kvalitetna škola - škola bez prisile. Zagreb: Educa, izmijenjeno izdanje
Harter, S. (2012) Self-perception Profile for Children: Manual and Questionnaires (Grades 3-8). Denver: University of Denver-Department of Psychology-Arts, Humanities and Social Science, Retrieved August 20, 2014. from www:https://portfolio.du.edu/SusanHarter/page/44210
Ilić, M. (1998) Nastava različitih nivoa složenosti. Beograd: Učiteljski fakultet
Ilić, M. (2002) Responsibilna nastava. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci
Ilić, M. (2012) Inkluzivna nastava. Pale: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Ilić, M. (2013) Metodika nastave početnog čitanja i pisanja. Banja Luka: Komesgrafika
Jensen, E. (2003) Super nastava. Zagreb: Educa
Klafki, W. (1994) Didaktika kao teorija obrazovanja u okviru kritičko-konstruktivne znanosti o odgoju. u: Gudjons H., Teske R., Winkel R. [ur.] Didaktičke teorije, Zagreb: Educa, str. 15-33
Knežević, V. (1986) Strukturne teorije nastave. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Marzano, R.J., Pickering, D.J., Pollock, J.E. (2006) Nastavne strategije - kako primijeniti devet najuspješnijih nastavnih strategija. Zagreb: Educa
Maslow, A.H. (1954) Motivation and Personality. New York: Harper and Row
Matijević, M., Topolovčan, T. (2017) Multimedijska didaktika. Zagreb: Školska knjiga
Matijević, M., Radovanović, D. (2011) Nastava usmjerena na učenika - prinosi razvoju metodika nastavnih predmeta u srednjim školama. Zagreb: Školske novine
Möller, Ch. (1994) Didaktika kao teorija kurikuluma. u: Gudjons H., Teske R., Winkel R. [ur.] Didaktičke teorije, Zagreb: Educa, 79-94
Nil, A.S. (2003) Slobodna deca Samerhila. Beograd: Logos art
Olport, G. (1969) Sklop i razvoj ličnosti. Beograd: Kultura
Rogers, C.R. (1965) Client-centered theraphy. Boston: Houghton and Miffin
Rudakova, I.A. (2005) Didaktika: Srednee professional'noe obrazovanie. Rostov-na-Donu: Feniks
Schoppe, K. (1975) Verbaler Kreativitaetstest: Ein Verfahren zur Erfassung verbal-produktiver Kreativitaetsmarkmale. Göttingen-Toronto-Zürich: Hogrefe
Slatina, M. (2005) Od individue do ličnosti - uvođenje u teoriju kognitivnog obrazovanja. Zenica: Dom štampe d.d
Španović, S. (2013) Didaktički aspekti primene računara u nastavi. Sombor: Pedagoški fakultet
Topolovčan, T., Rajić, V., Matijević, M. (2017) Konstruktivistička nastava. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu-Učiteljski studij
Vigotski, L.S. (1996) Dečja psihologija. u: Sabrana dela, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, IV
Vilotijević, M., Vilotijević, N. (2014) Vrednovanje kvaliteta rezultata i procesa učenja. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 27, br. 4, str. 21-30
Winkel, R. (1994) Didaktika kao teorija obrazovanja u okviru kritičko-konstruktivne znanosti o odgoju. u: Gudjons H., Teske R., Winkel R. [ur.] Didaktičke teorije, Zagreb: Educa, 97-115
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije1904001J
objavljen u SCIndeksu: 03.06.2020.
Creative Commons License 4.0