Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Ekonomika poljoprivrede
2002, vol. 49, br. 1-2, str. 3-11
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak

Osnovne performanse jugoslovenskog agrara
aRegionalna privredna komore, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
cposlovni sistem 'BAG-DEKO', Bačko Gradište

Sažetak

Savezna Republika Jugoslavija poseduje značajne agroekološke, naučne i stručne potencijale za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Međutim, u poslednjoj deceniji prošlog veka imala je izuzetno nepovoljan društveno-ekonomski i politički ambijent, tako da proizvodni i radni potencijali nisu adekvatno valorizovani. Tokom devedesetih godina poljoprivreda je bila nosilac celokupne privredne aktivnosti što je svakako, imalo po nju i dalekosežne posledice (ekonomski je iscrpljena i izraubovana). Trenutno se jugoslovenska poljoprivreda, kao i privreda i društvo u celini, nalazi u procesima tranzitornih promena. Da li će poljoprivreda i ubuduće biti jedan od nosilaca razvoja celokupne privrede zavisi od delovanja mnogih činilaca interne i eksterne prirode. U narednom periodu potrebno je uvođenje 'marketing-koncepta' proizvodnje, koji podrazumeva zadovoljenje potreba tržišta, odnosno potrošača.

Ključne reči

Reference

*** Statistički godišnjak Jugoslavije. Beograd: Savezni zavod za statistiku
Keegan, W.J. (1989) International business and global marketing management. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Kovač, O.I. (1993) Konkurentnost kao neophodan uslov unapređenja izvoza. u: Izvoz, sankcije i neophodne akcije, savetovanje, Beograd, Zbornik radova
Kovačević, M.Đ. (1993) Kratkoročne i dugoročne mere za povećanje izvoza Srbije. Ekonomika preduzeća, vol. 41, br. 1-3, str. 3-11
Milanović, M.R., ur. (2001) Poljoprivreda i agroindustrija SR Jugoslavije - kratak pregled u brojkama. Beograd: Savezno ministarstvo za poljoprivredu
Radojević, V.A. (2000) Agroprivreda Vojvodine. Beograd: Društvo agrarnih ekonomista Jugoslavije
Savezni zavod za statistiku Statistika spoljne trgovine SR Jugoslavije. Beograd
Šević, Ž., Vlahović, B. (2002) Samosnabdevenost domaćeg tržišta mesom. u: Zbornik radova sa savetovanja: 'Stočarstvo i agroekonomija u procesima tranzicije', Herceg Novi
Vlahović, B., Umićević, B. (1999) Mogućnost izvoza i potrebe uvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. u: Mala i srednja preduzeća u agrobiznisu, Naučno-stručni seminar, Novi Sad, zbornik radova, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Vlahović, B. (1997) Komparativna analiza proizvodnje mesa u svetu i SR Jugoslaviji. u: Kriza stočarstva u SR Jugoslaviji, Novi Sad
Vlahović, B., Novković, N., Simanović, V. (2000) Ekonomske posledice ekstenziviranja poljoprivrede u brdsko-planinskim područjima. u: Zbornik radova sa internacionalne konferencije Tempo HP, Čačak