Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Ekonomika poljoprivrede
2002, vol. 49, br. 3-4, str. 111-128
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Agrokomleks u ekonomskoj strukturi SR Jugoslavije - značaj i promene 1955-2000
Savezno ministarstvo za privredu i unutrašnju trgovinu

Sažetak

Promene strukturne pozicije agrokompleksa kao specifičnog subsistema u ekonomskoj strukturi SR Jugoslavije, ovde je razmatran komparativno-istorijskim metodom, obuhvatajući unutrašnje promene u periodu od preko četiri decenije, i poziciju u odnosu na evropsku agrarno-ekonomsku strukturu na kraju proteklog veka. Globalna ocena značaja agrokompleksa izvodi se analitičkim praćenjem promena tri parametra: (1) udeo u formiranju društvenog proizvoda, (2) doprinos kreiranju ukupne zaposlenosti i (3) učešće u kreiranju spoljnotrgovinskog bilansa. Posebnu pažnju zaslužuje ocena ekonomskog značaja agrokomplesa u porodičnoj ekonomiji i potrošnji, odnosno troškovima i kvalitetu ishrane stanovništva, što prostor ovde nažalost ne dozvoljava. Dokumentaciono-analitička osnova ovog rada jesu podaci jugoslovenske statistike, FAO database i EUROSTAT, kao i rezultati drugih autorovih istraživanja posebno oni objavljeni u monografiji Prehrambena industrija SR Jugoslavije 1980-2000 godine.

Ključne reči

Agrokompleks; agroindustrija; društveni proizvod; zaposlenost; spoljno-trgovinski bilans; komparativna struktura

Reference

OUN (1988) Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija