Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Ekonomika poljoprivrede
2007, vol. 54, br. 3, str. 303-320
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
Dinamika i struktura razmene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda između Srbije i Evropske unije u periodu 2000-2006. godine
Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

e-adresa: branko_k@mail.iep.bg.ac.yu

Sažetak

Sektor poljoprivrede ima značajno učešće u strukturi ukupne spoljnotrgovinske razmene pa ostvareni rezultati u ovom sektoru mogu uticati na poboljšanje spoljnotrgovinskog bilansa i ravnoteže ukupne nacionalne ekonomije. Blizu polovine ukupnog obima razmene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda odvija se sa Evropskom unijom. Sa promenama u SRJ, oktobra 2000. godine, ispunjeni su uslovi za korišćenje autonomnih trgovinskih mera EU. Razmena poljoprivrednih proizvoda sa EU se stalno uvećava, pri čemu je rast izvoza brži, uz povećavanje suficita u trgovinskom bilansu. U radu se analiziraju rezultati razmene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u periodu od 2000. do 2006. godine na osnovu kojih se mogu sagledati usmerenja spoljnotrgovinske i agrarne politike zemlje u narednom periodu. Očekuje se unapređenje razmene u narednom periodu, naročito po potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, koji bi trebao da obezbedi očuvanje preferencijalnog statusa, uz zadržavanje postojeće kvote za šećer, postepeno povećavanje odobrenih kvota za juneće meso i vino i zahtev da se izvozne subvencije na proizvode koji se uvoze u Srbiju iz EU ukinu.

Ključne reči

Reference

*** (2000) Council Regulation (EC) No 2563/2000 of 20 November 2000 amending Regulation (EC) No 2007/2000 by extending to the Former Yugoslav Republic of Macedonia and the Federal Republic of Yugoslavia the exceptional trade measures for countries and territori. OJ, L 295, 23. 11
*** (2005) Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2007/2000 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilization and Association process. u: COM(2005), Brussels, 417 final, 12. 9
*** (2001) Commission Regulation (EC) No 2487/2001 of 18 December 2001 amending Council Regulation (EC) No 2007/2000 as regards trade relations with Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, and the Republic of. OJ, L 335, 19. 12
*** (2005) Council Regulation (EC) No 374/2005 of 28 February 2005 amending Regulation (EC) No 2007/2000 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's stabilization and association proces. OJ, L 59, 05. 03
*** (2000) Council Regulation (EC) No 2007/2000 of 18 September 2000 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilization and Association process. OJ, L 240, 23. 9
*** (2001) Privremeni sporazum o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice. Narodne novine-Međunarodni ugovori, br. 15/01
Nikolić, M., Popović, V. (2007) Associations in beef production. u: Tomić D., Ševarlić M. [ur.] Development of agriculture and rural development in Central and Eastern Europe, 100th EAAE Seminar, Proceedings, 21st-23rd June, Novi Sad, Serbia
Popović, V., Katić, B. (2007) Uvozna zaštita i podrška izvozu poljoprivrede Srbije u procesu pristupanja STO i EU. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Republički zavod za statistiku (2007) Statistika spoljne trgovine. Beograd